Rola czynników psychofizycznych w pracy

Rola czynników psychofizycznych w pracy

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy dzielimy zwykle na: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Te ostatnie często zupełnie niesłusznie są bagatelizowane.

Lekceważenie zagrożeń jakie mogą wywołać czynniki psychofizyczne w środowisku pracy może mieć bardzo duże konsekwencje. Obciążenia te bowiem stanowią obciążenia emocjonalne i umysłowe, a więc wpływają przede wszystkim na efektywność i jakość naszej pracy oraz na nasze zdrowie.

Podstawowymi postaciami obciążenia emocjonalnego w pracy są:

 1. stres,
 2. frustracja,
 3. wypalenie zawodowe.

Ad.1

Stres jest aktywną reakcją organizmu na otoczenie, na stawiane mu wymagania i pojawiające się zagrożenia czyli stresory.

Rozróżniamy stresory:

 • fizyczne (np. hałas, wahania temperatury, zmiany ciśnienia powietrza, głód, infekcja, urazy fizyczne),
 • psychiczne (nadmiar obowiązków, brak czasu, utrata kontroli),
 • społeczne (konflikty, izolacja, mobbing),
 • organizacyjne (zakres pracy, tempo, praca zmianowa).

Długotrwały stres w pracy najczęściej powodowany jest przyczynami tkwiącymi w tzw. psychospołecznych warunkach pracy, tj. w przeciążeniu ilościowym pracą, przeciążeniu jakościowym pracą, ograniczonym zakresie kontroli nad pracą, niejasności roli zawodowej, a także fizycznymi warunkami pracy.

Stres w pracy pojawia się zwykle tam, gdzie wymagania przekraczają możliwości człowieka. Czasem pracownik nie posiada wystarczająco dużo wiedzy na dany temat, nie ma umiejętności lub wsparcia innych osób do poradzenia sobie z trudnościami, które napotyka w pracy. Taka osoba znajduje się w stanie ciągłego napięcia.

W zależności od sytuacji i przyczyny stresu można odczuwać różnego rodzaju przykre uczucia takie jak: strach, lęk, złość, gniew. Gdy taki stan trwa przez dłuższy okres, osoba może zacząć tracić siły, odczuwać zmęczenie oraz bóle mięśniowo-szkieletowe. Osoba taka jest niechętna do działania, brak jej motywacji. Wydłużanie się okresu, w którym stres odgrywa rolę dominującą może doprowadzić do poczucia apatii, bezradności, utraty zaufania do firmy, niechęci do współpracowników.

Stres sam w sobie nie jest chorobą. Jest ludzką reakcją na wymagania i obowiązki stawiane nam w pracy. Niemniej jednak jego długotrwałe negatywne oddziaływanie na organizm może doprowadzić do różnego rodzaju chorób np.:

 • depresji, nerwic;
 • owrzodzenia układu pokarmowego oraz bolesnych skurczów jelit,
 • obniżenia odporności organizmu i związanych z nią chorób infekcyjnych,
 • nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego,
 • zwiększenia ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową,
 • innych (choroby wywołane nadmiernym piciem alkoholu lub paleniem tytoniu).

Skomentuj