ROP: potrzebne nowe poziomy alarmowania o smogu

Potrzebne są nowe, zgodne z aktualnym stanem wiedzy poziomy informowania i alarmowania dla pyłu PM10 – oceniła Rada Ochrony Pracy w przyjętym we wtorek stanowisku.

Rada Ochrony Pracy we wtorek przyjęła stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z oddziaływania smogu i ochrony przed jego szkodliwym działaniem.

Rada wskazała na konieczność ustalenia przez Ministerstwo Środowiska nowych, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy poziomów informowania i alarmowania dla pyłu PM10. Zdaniem Rady należy także zintensyfikować wsparcie finansowe działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza oraz kontrolę środków do monitorowania zagrożenia i ochrony pracujących.

Ponadto Rada zwróciła się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego o opracowanie dla pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy półmaski filtrującej do ochrony przed frakcją PM10 i PM2,5 pyłów zawieszonych oraz o opracowanie zaleceń do stosowania środków ochrony dróg oddechowych.

W ocenie Rady CIOP-PIB powinien także opracować założenia systemów monitorowania w czasie rzeczywistym stężenia pyłu zawieszonego na stanowiskach pracy, a także wesprzeć merytorycznie rozbudowę społecznych sieci monitorowania jakości powietrza.

Rada zwróciła się do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz CIOP-PIB o popularyzację wiedzy na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza i sposobów ograniczenia ich emisji.

W przyjętym stanowisku Rada zwróciła też uwagę, że istotne są działania UOKiK polegające na eliminowaniu z obrotu półmasek filtrujących, które nie zapewniają właściwej ochrony przed cząstkami pyłów zawieszonych.

Skomentuj