Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie bardziej precyzyjnej metody oceny ryzyka zawodowego – na podstawie analizy charakterystycznych zagrożeń występujących na stanowisku pracy leśniczego w TPN.

Tabela 2. Fragment oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej metodą Risk Score (opracowanie własne)

Ocena ryzyka zawodowego dla wybranych zagrożeń występujących na stanowisku pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym – wykonana metodą Risk Score

Lp.

Nazwa zagrożenia

Skutki zagrożenia – S

Ekspozycja na

zagrożenie – E

Prawdopodo-

bieństwo – P

Kategoria, dopuszczalność ryzyka – R

Działania zapobiegawcze

1. 

Wirusy grypy (typu A, B, C) Orthomyxoviridae.

średnie

kilka razy w roku

całkiem możliwe

akceptowalne

Wskazana kontrola

3

1

6

18

2. 

Promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez słońce

średnie

codzienna

praktycznie możliwe

małe

Potrzebna kontrola

3

6

3

54

3. 

Dynamiczne obciążenie układu mięśniowo-

-szkieletowego

średnie

codzienna

praktycznie możliwe

małe

Potrzebna kontrola

3

6

3

54

4. 

Zmienne warunki atmosferyczne uzależnione od pory roku

średnie

codzienna

całkiem możliwe

istotne

Potrzebne zmniejszenie ryzyka

3

6

6

108

5. 

Uderzenie lub przygniecenie przez spadające gałęzie, konary lub fragmenty drzew ewentualnie kamienie obsuwające się samoczynnie lub strącane przez turystów

duże

codzienna

praktycznie możliwe

istotne

Potrzebne zmniejszenie ryzyka

Porównanie metod oceny ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla wybranych zagrożeń występujących na stanowisku pracy leśniczego według metody Risk Score, wykazała kategorie ryzyka na trzech poziomach: akceptowalnym, małym oraz istotnym. Dla ryzyka na poziomie małym oraz akceptowalnym zalecanym działaniem profilaktycznym jest przeprowadzanie kontroli, a w przypadku ryzyka na poziomie istotnym konieczne jest zmniejszenie ryzyka przez zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających.

Ryzyko ocenione w powyższy sposób oscyluje wokół poziomu średniego. Po zastosowaniu środków zabezpieczających osiąga ono poziom akceptowalny, dopuszczalny. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-N-18002 dla zagrożeń na poziomie średnim zalecane jest rozważenie możliwości jego dalszego zmniejszenia lub podjęcie takich działań, aby pozostało ono co najmniej na tym samym poziomie.

Skomentuj