Rząd przyjął uchwałę w sprawie wzrostu zatrudnienia i aktywności zawodowej na rok 2022

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022. Głównym jego celem jest wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 r., przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej, odpowiada na obecne wyzwania wynikające z konieczności wzmocnienia gospodarki i rynku pracy po okresie pandemii oraz w kontekście wojny w Ukrainie, a także skupia się na odpowiedzi na długofalowe trendy w gospodarce światowej, m.in. cyfryzację i postęp technologiczny.

„Dodatkowymi uwarunkowaniami dla celów i działań polityki zatrudnienia są procesy demograficzne (w tym starzenie się społeczeństwa i migracje zarobkowe), a także nowe podejście do polityki zatrudnienia” – napisano.

Wyjaśniono, że chodzi o nacisk na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, rozwój umiejętności przez całe życie, łączenie życia zawodowego z rodzinnym oraz na efektywne wsparcie ze strony publicznych służb zatrudnienia.

Cele Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia to przede wszystkim lepsze dopasowanie umiejętności kadr do wymogów rynku pracy, podniesienie jakości zatrudnienia oraz wydajności pracy w Polsce, efektywne i sprawiedliwe wykorzystanie kapitału kadrowego Polski, modernizacja funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia i zwiększenie efektywności aktywnych polityk rynku pracy oraz efektywne i ukierunkowane zarządzanie migracjami zarobkowymi. 

Skomentuj