Rząd pozytywnie o weryfikacji covidowej w zakładach pracy

18 stycznia 2022 r. rząd zajął stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rząd pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy umożliwiający pracodawcom sprawowanie kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy.

Możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracownika oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z danym pracodawcą może pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewnić bezpieczne warunki w miejscu pracy.

Według projektowanej ustawy:

  • Pracodawca będzie miał prawo do żądania przedstawienia informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przez pracowników lub osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcom.
  • Pracodawca będzie miał prawo delegowania osób, które przekazały informacje o braku szczepienia lub braku przebycia infekcji do pełnienia obowiązków poza stałym miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy.
  • Testy w kierunku SARS-CoV-2 dla pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą będą finansowane ze środków publicznych.
  • Weryfikacja ma odbywać się poprzez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia, tj. unijne cyfrowe zaświadczenie COVID albo uproszczony certyfikat wraz z wizerunkiem osoby, które dane dotyczą.
  • Firmy zatrudniające wyłącznie ozdrowieńców, osoby zaszczepione lub osoby posiadające negatywny wynik testu, z których usług korzystają osoby o takim samym statusie zdrowotnym nie będą podlegały ograniczeniom wprowadzanym w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie rząd wskazuje, że uzasadnienie poselskiego projektu ustawy powinno zostać uzupełnione o przepis wskazujący, że źródłem finasowania przewidywanych dodatkowych wydatków związanych z zakupem i umożliwieniem wykorzystania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 (ok. 1 mld zł rocznie) będą środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule – Szczepienia obowiązkowe pracowników i „weryfikacja covidowa” – od kiedy?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier

Skomentuj