Senat przyjął bez poprawek ustawę ułatwiającą kontakty uchodźców z Ukrainy z pracodawcami

Senat przyjął w środę jednogłośnie nowelizację zakładającą utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Za przyjęciem ustawy głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Wcześniej przyjęcie bez poprawek nowelizacji wprowadzającej zmiany w tzw. ustawie pomocowej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne jednogłośnie zarekomendowali członkowie senackich komisji infrastruktury oraz komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

Regulacja zakłada utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Zadaniem systemu będzie stworzenie bazy profili kandydatów do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Za pomocą algorytmu system umożliwi połączenie kandydatów z ofertami pracy w sposób najlepiej odpowiadający ich kwalifikacjom.

System, który ma zostać utworzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, będzie oparty o rejestr numerów PESEL. Nowe narzędzie będzie zawierało funkcjonalności pozwalające m.in. na przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy, a także informacji dotyczących kompetencji i doświadczenia zawodowego.

Obywatele Ukrainy, spełniający określone w ustawie warunki, będą mogli korzystać z systemu przy użyciu usługi online lub z wykorzystaniem publicznej aplikacji mobilnej. Aby skorzystać z systemu, trzeba będzie utworzyć profil pracownika. Dane potrzebne do jego utworzenia będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika w systemie teleinformatycznym.

Z kolei oferty pracy przetwarzane w systemie będą mogły być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane z tego systemu przez pracodawców, podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami a osobami poszukującymi pracy.

W ustawie przewidziano ponadto, że minister właściwy do spraw informatyzacji określi – w drodze komunikatu – terminy uruchomienia systemu oraz udostępnienia jego funkcjonalności. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Skomentuj