Potrzebujesz wsparcia przy ciągle zmieniających się przepisach? Mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie!

Asystent Serwisy Online to bardzo bogate zbiory zawierające akty prawne z zestawieniami wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczącymi poszczególnych aktów prawnych, aktywne druki oraz projekty ustaw i rozporządzeń, a także wiele innych przydatnych informacji.

Zalety Serwisów Online

nowe akty prawne oraz ich ujednolicona treść po zmianach dostępne w ciągu 24 godzin od publikacji w Dz. U.

wyroki TK i akty prawne UE

Bieżące komentarze do istotnych zmian w przepisach prawa pracy oraz bhp

bogaty wybór aktywnych druków, dostęp do wszystkich artykułów i publikacji w portalu asystentBHP.pl

bieżące monitorowanie nadchodzacych zmian w przepisach

stały kontakt ze specjalistami branżowymi poprzez zakładkę „Zapytaj specjalistę”

Zawartość i funkcjonalność Serwisów

Sprawdź możliwości serwisów i załóż darmowe konto

Masz dodatkowe pytania?

CZĘSTO ZADAWNE PYTANIA

Aktualizacja zbioru prowadzona jest w sposób ciągły na bieżąco, z tym że:

– treść nowych aktów prawnych i aktów prawnych zawierających zmiany w aktach prawnych znajdujących się w danym serwisie publikowana jest najczęściej w dniu następującym po dniu ogłoszenia,
– ujednolicone treści aktów prawnych, w których nastąpiły zmiany, są publikowane najczęściej dwa dni od dnia opublikowania zmian.

W skład takiego pliku wchodzi ujednolicony tekst aktu prawnego z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian. Plik może również zawierać wykaz aktów prawnych prawa Unii Europejskiej, wykaz wyroków Trybunału Konstytucyjnego i wykaz Polskich Norm. 

W części wstępnej dokumentu (pod ścieżką prawną) znajduje się link kierujący do zestawienia aktów prawnych Unii Europejskiej, które są wdrażane przez ten akt prawny lub na których stosowanie pozwala ten akt prawny, lub które są wymienione w tym akcie prawnym. Zestawienie zawiera również aktualne akty prawne UE, jeżeli zastąpiły one akty prawne UE związane z tym dokumentem. Z zestawienia można przejść do treści każdego obowiązującego w danym momencie aktu prawnego UE. 

Jest to wykaz najnowszych aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z tematyką serwisu, zawierający również dostęp do treści tych aktów prawnych.

Jeżeli do danego aktu prawnego zostało wydane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w części wstępnej dokumentu (pod linkiem do Prawo UE) znajduje się link (Wyroki TK) kierujący do zestawienia takich orzeczeń. Z tego zestawienia można dotrzeć do treści poszczególnych wyroków.

Wyszukiwarka przeszukuje pełne teksty dokumentów dostępnych w serwisie (tytuł, treść, tekst załączników). Efektem wyszukiwania jest lista aktów prawnych, które zawierają wyszukiwany tekst (wyraz lub ciąg wyrazów). 

OFERTA CENOWA SERWISÓW ONLINE

Asystent BHP Serwis Asystent PPOŻ. Serwis Asystent BHP Serwis
i Asystent PPOŻ. Serwis
dostęp miesięczny 60zł* 60zł* 108zł*
dostęp kwartalny 150zł* 150zł* 170zł*
dostęp roczny 540zł* 540zł* 980zł*

*do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT 

Masz dodatkowe pytania?

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)