Potrzebujesz wsparcia przy ciągle zmieniających się przepisach? Mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie!

Asystent Serwisy Online to bardzo bogate zbiory zawierające akty prawne z zestawieniami wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczącymi poszczególnych aktów prawnych, aktywne druki oraz projekty ustaw i rozporządzeń, a także wiele innych przydatnych informacji.

Zalety Serwisów Online

nowe akty prawne oraz ich ujednolicona treść po zmianach dostępne w ciągu 24 godzin od publikacji w Dz. U.

wyroki TK i akty prawne UE

bogaty wybór aktywnych druków, dostęp do wszystkich artykułów i publikacji w portalu asystentBHP.pl

bieżące monitorowanie nadchodzacych zmian w przepisach

stały kontakt ze specjalistami branżowymi poprzez zakładkę „Zapytaj specjalistę”

Zawartość i funkcjonalność Serwisów

Asystent BHP Serwis zawiera bazę aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Prezentowane w Serwisie akty prawne przedstawione są w wersji ujednolicanej na bieżąco, z szybką komunikacją pomiędzy poszczególnymi częściami aktów prawnych (Księgi, Działy, Rozdziały, Oddziały, Załączniki). Bezpośrednio pod ścieżką aktu prawnego może się znajdować komunikacja do następujących wykazów:

 • Prawo UE (jeżeli dany akt prawny wdraża prawo UE lub w jego treści przywołane są akty prawne UE) – istnieje możliwość przejścia do aktualnie obowiązujących aktów prawa UE;
 • Wyroki TK (jeżeli takie zostały wydane dla tego aktu prawnego) – istnieje możliwość przejścia do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
 • Polskie Normy (jeżeli numer Polskiej Normy jest przywołany w danym akcie prawnym) – z wykazu Polskich Norm można przejść bezpośrednio do sklepu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w celu zapoznania się z informacjami o danej normie i ewentualnego dokonania zakupu normy.

Po zalogowaniu się do Serwisu możemy korzystać z dwóch menu – górnego tematycznego i dolnego zbiorczego. Część środkowa zawiera informacje o najnowszych aktach prawnych w trzech grupach:

 • Nowe akty prawne,
 • Zmiany w aktach prawnych,
 • Akty prawne tracące moc.

W menu górnym znajduje się 8 zakładek tematycznych: Prawo pracy, BHP, Szkolenia, Ryzyko, Wypadki, Nadzór, Warunki pracy i Ochrona. Każda z tych zakładek rozwija się do kolejnych 102 podzakładek.

Menu dolne zawiera zakładki:

 • Ustawy – wykaz ustaw, których ujednolicany na bieżąco tekst znajduje się w Serwisie. Z tego wykazu można przejść bezpośrednio do treści ustawy (jeśli do ustawy nie wydano żadnych aktów wykonawczych) lub do kolejnego wykazu obejmującego daną ustawę i wybrane akty wykonawcze wydane na jej podstawie,
 • Rozporządzenia – wykaz wszystkich ujednolicanych na bieżąco rozporządzeń, których tekst znajduje się w Serwisie. Z tego wykazu można bezpośrednio przejść do tekstu aktu prawnego,
 • Inne akty prawne – wykaz aktów wykonawczych typu komunikaty, obwieszczenia, zarządzenia itp. dostępnych w Serwisie. Z tego wykazu można bezpośrednio przejść do tekstu aktu prawnego,
 • Prawo UE – dostęp do wybranych nowych aktów prawnych UE, związanych z zawartością Serwisu,
 • Druki – dostęp do kilkudziesięciu druków, przygotowanych w postaci wypełnialnych pdf-ów, które po wypełnieniu można wydrukować, a także zapisać na dysku twardym lub innym nośniku,
 • Projekty – wybrane projekty ustaw oraz aktów wykonawczych, dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji,
 • Kalendarium – codzienne omówienie zmian następujących w zbiorze aktów prawnych dostępnych w serwisie,
 • Zapytaj specjalistę – możliwość zadania pytania do specjalistów z firmy Tarbonus.

Asystent PPOŻ. Serwis zawiera bazę aktów prawnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Prezentowane w Serwisie akty prawne przedstawione są w wersji ujednolicanej na bieżąco, z szybką komunikacją pomiędzy poszczególnymi częściami aktów prawnych (Księgi, Działy, Rozdziały, Oddziały, Załączniki). Bezpośrednio pod ścieżką aktu prawnego może się znajdować komunikacja do następujących wykazów:

 • Prawo UE (jeżeli dany akt prawny wdraża prawo UE lub w jego treści przywołane są akty prawne UE) – istnieje możliwość przejścia do aktualnie obowiązujących aktów prawa UE;
 • Wyroki TK (jeżeli takie zostały wydane dla tego aktu prawnego) – istnieje możliwość przejścia do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
 • Polskie Normy (jeżeli numer Polskiej Normy jest przywołany w danym akcie prawnym) – z wykazu Polskich Norm można przejść bezpośrednio do sklepu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w celu zapoznania się z informacjami o danej normie i ewentualnego dokonania zakupu normy.

Po zalogowaniu się do Serwisu możemy korzystać z dwóch menu – górnego tematycznego i dolnego zbiorczego. Część środkowa zawiera informacje o najnowszych aktach prawnych w trzech grupach:

 • Nowe akty prawne,
 • Zmiany w aktach prawnych,
 • Akty prawne tracące moc.

W menu górnym znajduje się 6 zakładek tematycznych: Ochrona Ppoż., PSP, Sprzęt ppoż., Ochrona środowiska, Nadzór i dozór oraz Bezpieczeństwo. Każda z tych zakładek rozwija się do kolejnych 51 podzakładek.

Menu dolne zawiera zakładki:

 • Ustawy – wykaz ustaw, których ujednolicany na bieżąco tekst znajduje się w Serwisie. Z tego wykazu można przejść bezpośrednio do treści ustawy (jeśli do ustawy nie wydano żadnych aktów wykonawczych) lub do kolejnego wykazu obejmującego daną ustawę i wybrane akty wykonawcze wydane na jej podstawie,
 • Rozporządzenia – wykaz wszystkich ujednolicanych na bieżąco rozporządzeń, których tekst znajduje się w Serwisie. Z tego wykazu można bezpośrednio przejść do tekstu aktu prawnego,
 • Inne akty prawne – wykaz aktów wykonawczych typu komunikaty, obwieszczenia, zarządzenia itp. dostępnych w Serwisie. Z tego wykazu można bezpośrednio przejść do tekstu aktu prawnego,
 • Prawo UE – dostęp do wybranych nowych aktów prawnych UE, związanych z zawartością Serwisu,
 • Druki – dostęp do kilkudziesięciu druków, przygotowanych w postaci wypełnialnych pdf-ów, które po wypełnieniu można wydrukować, a także zapisać na dysku twardym lub innym nośniku,
 • Projekty – wybrane projekty ustaw oraz aktów wykonawczych, dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji,
 • Kalendarium – codzienne omówienie zmian następujących w zbiorze aktów prawnych dostępnych w serwisie,
 • Zapytaj specjalistę – możliwość zadania pytania do specjalistów z firmy Tarbonus. 

Sprawdź możliwości serwisów i załóż darmowe konto

Masz dodatkowe pytania?

CZĘSTO ZADAWNE PYTANIA

Aktualizacja zbioru prowadzona jest w sposób ciągły na bieżąco, z tym że:

– treść nowych aktów prawnych i aktów prawnych zawierających zmiany w aktach prawnych znajdujących się w danym serwisie publikowana jest najczęściej w dniu następującym po dniu ogłoszenia,
– ujednolicone treści aktów prawnych, w których nastąpiły zmiany, są publikowane najczęściej dwa dni od dnia opublikowania zmian.

W skład takiego pliku wchodzi ujednolicony tekst aktu prawnego z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian. Plik może również zawierać wykaz aktów prawnych prawa Unii Europejskiej, wykaz wyroków Trybunału Konstytucyjnego i wykaz Polskich Norm. 

W części wstępnej dokumentu (pod ścieżką prawną) znajduje się link kierujący do zestawienia aktów prawnych Unii Europejskiej, które są wdrażane przez ten akt prawny lub na których stosowanie pozwala ten akt prawny, lub które są wymienione w tym akcie prawnym. Zestawienie zawiera również aktualne akty prawne UE, jeżeli zastąpiły one akty prawne UE związane z tym dokumentem. Z zestawienia można przejść do treści każdego obowiązującego w danym momencie aktu prawnego UE. 

Jest to wykaz najnowszych aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z tematyką serwisu, zawierający również dostęp do treści tych aktów prawnych.

Jeżeli do danego aktu prawnego zostało wydane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w części wstępnej dokumentu (pod linkiem do Prawo UE) znajduje się link (Wyroki TK) kierujący do zestawienia takich orzeczeń. Z tego zestawienia można dotrzeć do treści poszczególnych wyroków.

Wyszukiwarka przeszukuje pełne teksty dokumentów dostępnych w serwisie (tytuł, treść, tekst załączników). Efektem wyszukiwania jest lista aktów prawnych, które zawierają wyszukiwany tekst (wyraz lub ciąg wyrazów). 

OFERTA CENOWA SERWISÓW ONLINE

Asystent BHP Serwis Asystent PPOŻ. Serwis Asystent BHP Serwis
i Asystent PPOŻ. Serwis
dostęp miesięczny 60zł* 60zł* 108zł*
dostęp kwartalny 150zł* 150zł* 170zł*
dostęp roczny 540zł* 540zł* 980zł*

*do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT 

Masz dodatkowe pytania?

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)