Skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem służącym tylko i wyłącznie do ratowania osób, które znalazły się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Skład apteczki powinien być ustalony w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. Powinna być umieszczona w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym.

Wyposażenie apteczki powinno znajdować się w odpowiedniej walizeczce lub torbie oznakowanej Białym Krzyżem na zielonym polu. Apteczka powinna zawierać tylko niezbędne środki, w niedużych ilościach, służące do ratowania oraz spis zawartości.

Obowiązek posiadania apteczki wynika z kodeksu pracy:

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

oraz z rozporządzenia w sprawie przepisów ogólnych BHP:

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

 • punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
 • apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Przykładowe wyposażenie poszczególnych apteczek:

Apteczka samochodowa:

 • opatrunek gazowy 1/4 m2 (3 szt.),
 • opaska dziana 4 m x 10 cm (2 szt.),
 • elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 6 (1 szt.),
 • elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 4 (2 szt.),
 • plaster opatrunkowy (2 szt.),
 • chusta trójkątna (2 szt.),
 • maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.),
 • chusteczki odkażające (2 szt.),
 • rękawiczki jednorazowe lateksowe (2 pary),
 • agrafka (4 szt.),
 • koc ratunkowy (1 szt.),
 • kamizelka ostrzegawcza z paskiem fluorescencyjnym (1 szt.),
 • młotek bezpieczeństwa (1 szt.),
 • kołnierz usztywniający (1 szt.).
 • plastry z opatrunkiem (10 szt.),
 • przylepiec Polovis 1,5 m x 2,5 cm (1 szt.),

Apteczka turystyczna

 • agrafki (4 szt.),
 • aparat do sztucznego oddychania (1 szt.),
 • chusta trójkątna (1 szt.),
 • chusteczki odkażające (2 szt.),
 • gaza opatrunkowa bawełniana jałowa 1 m2 (1 op.),
 • koc ratunkowy (1 szt.),
 • kompres jałowy 7,0 x 7,0 cm (1 op.),
 • nożyczki (1 szt.),
 • opaska dziana podtrzymująca 4 m x 10 cm (2 op.),
 • opaska dziana podtrzymująca 4 m x 5 cm (2 op.),
 • siatka opatrunkowa CODOFIX nr 2 (30 cm) (1 szt.),
 • siatka opatrunkowa CODOFIX nr 6 (30 cm) (1 szt.),
 • plastry z opatrunkiem (10 szt.),
 • przylepiec Polovis 1,5 m x 2,5 cm (1 szt.),
 • rękawice lateksowe (1 para.),

Apteczka zakładowa

 • opaska dziana 4 m x 10 cm (4 szt.),
 • opaska dziana 4 m x 4 cm (4 szt.),
 • zestaw plastrów z opatrunkiem (1 op.),
 • kompres gazowy 5 x 5 x 3 (1 op.),
 • kompres gazowy 9 x 9 x 3 (1 op.),
 • kompres gazowy 7 x 7 (1 op.),
 • gaza opatrunkowa 0,25 m (1 szt.),
 • nożyczki (1 szt.),
 • opaska elastyczna (1 szt.),
 • poloplast (1 szt.),
 • maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.),
 • rękawice lateksowe (4 szt.).

Czego nie powinno być w apteczce:

 • ligniny i waty,
 • płyny dezynfekcyjne,
 • krople żołądkowe, nasercowe i podobne,
 • tabletki przeciwbólowe,
 • inne leki.

Skomentuj