Spawacz niemal zawsze jest narażony na ryzyko pożaru

Prace spawalnicze to prace niebezpieczne zarówno pod względem pożarowym, jak i wybuchowym. Zagrożenia wynikają tu przede wszystkim z wytwarzania przez urządzenia spawalnicze wyjątkowo wysokich temperatur.

Przypomnijmy zatem, że aby uniknąć pożaru lub wybuchu przy pracach spawalniczych trzeba przestrzegać poniższych ogólnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Mianowicie przed rozpoczęciem spawania należy:

  • ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane,
  •  określić działania mające na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,
  •  wyznaczyć odpowiedzialnych za przygotowanie miejsca pracy i jej przebieg pracy, jak również zabezpieczenie tego miejsca po zakończeniu pracy,
  • zagwarantować wykonywanie prac tylko przez mających odpowiednie kwalifikacje,
  •  zapoznać spawaczy z zagrożeniami i profilaktyką przeciwpożarową.

Z kolei przy wykonywaniu samej pracy trzeba koniecznie zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne w miejscu spawania i miejscach przyległych. Bardzo ważnym jest, aby pamiętać, że prace w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub takich, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, można prowadzić wyłącznie, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości. Ponadto trzeba mieć w miejscu spawania odpowiedni sprzęt gaśniczy.

Na koniec prac ich miejsce i rejony przyległe należy skontrolować.

Nie można również zapominać, że pracodawca musi przeprowadzać kompleksową ocenę ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Oczywiście takimi miejscami są bez wątpienia miejsca pracy spawaczy.

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj