Sprzęt ochronny przy urządzeniach elektrycznych

Sprzęt ochronny przy urządzeniach elektrycznych

Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych lub w pobliżu takich urządzeń powinny być wyposażenie w odpowiedni sprzęt ochronny, który zabezpiecza przed ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym.

Niezależnie od obowiązku sprawdzania sprzętu ochronnego przed jego każdorazowym użyciem, poszczególne rodzaje sprzętu należy poddawać badaniom okresowym w zakresie ustalonym w przedmiotowych normach lub w dokumentacji fabrycznej. Badaniom tym podlega zarówno sprzęt użytkowanym, jak i sprzęt zapasowy. Badania sprzętu ochronnego wykonują upoważnione laboratoria.

Terminy badań okresowych sprzętu ochronnego

Nazwa sprzętu

Termin badań okresowych

Rękawice elektroizolacyjne

12 miesięcy

Wskaźniki 1÷110 kV

12 miesięcy

Drążki izolacyjne pomiarowe

12 miesięcy

Obuwie elektroizolacyjne

12 miesięcy

Wskaźnika napięcia 220÷750 kV

24 miesiące

Drążki manipulacyjne

24 miesiące

Drążki izolacyjne

24 miesiące

Drążki izolacyjne do nakładania uziemiaczy

24 miesiące

Kleszcze i chwytaki do bezpieczników

24 miesiące

Dywaniki i chodniki gumowe

24 miesiące

Pomosty izolacyjne

36 miesięcy

 

Wybrane Tytuły Polskich Norm dotyczących elektroenergetycznego sprzętu ochronnego i do pracy pod napięciem

PN-EN 61219:1997P Prace pod napięciem -- Sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania, w którym zastosowano lance jako urządzenie zwierające -- Uziemianie lancą,

PN-EN 61235:1999P Prace pod napięciem -- Rury izolacyjne puste do celów elektrycznych,

PN-EN 60984:1998P Rękawy z materiału izolacyjnego do prac pod napięciem,

PN-E-55000:1998P Słupołazy,

PN-EN 50321:2002P Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia,

PN-EN 61479:2004P Prace pod napięciem -- Osłony izolacyjne elastyczne na przewody,

PN-EN 50365:2005P Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia,

PN-EN 62193:2006P Prace pod napięciem -- Drążki teleskopowe i teleskopowe drążki pomiarowe,

PN-EN 60895:2006P Prace pod napięciem -- Ubiory przewodzące do stosowania przy nominalnych napięciach przemiennych do 800 kV i napięciach stałych do +- 600 kV,

PN-EN 61243-1:2007P Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV,

PN-EN 61318:2010P Prace pod napięciem -- Ocena zgodności stosowana dla narzędzi, urządzeń i sprzętu.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych (Dz. U. poz. 492).

Skomentuj