Środki ochrony indywidualnej przy pracach na wysokości

Środki ochrony indywidualnej przy pracach na wysokości

Prace na wysokości zaliczane są do prac niebezpiecznych. Przy organizacji tych prac należy zastosować środki ochrony zbiorowej, a dopiero w razie braku możliwości ich użycia należy sięgnąć po środki ochrony indywidualnej

Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Na powierzchniach wzniesionych powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia powinny być zainstalowane balustrady składające się z:

  • poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m,
  • krawężnika o wysokości 0,15 m,
  • poprzeczki pośredniej w połowie pomiędzy podłogą a barierką 1,10 m.

Jeżeli na rodzaj wykonywanej pracy nie można zastosować balustrad, niezbędne jest zastosowanie ochron osobistych, np. szelek bezpieczeństwa.

Bezwzględnym wymogiem w razie stwierdzenia zagrożenia upadkiem z wysokości jest wyposażenie pracowników w zabezpieczenia przeciwupadkowe i przeciwurazowe. Zabezpieczenia przeciwupadkowe to system powstrzymujący spadanie z wysokości, składający się z uprzęży w postaci szelek bezpieczeństwa, podzespołu łącząco-amortyzującego składającego się z linki bezpieczeństwa z amortyzatorem lub urządzenia samohamownego, przyłączonego do konstrukcji stałej lub linki zaczepowej.

Jako podzespół łącząco-amortyzujący mogą być też stosowane urządzenia samozaciskowe (np. z giętką lub sztywną prowadnicą). Zabezpieczenia przeciwurazowe to przede wszystkim hełmy ochronne do prac na wysokości, np. hełmy ochronne z dodatkową wkładką amortyzującą w przypadku uderzeń bocznych, zabezpieczające pracownika przed skutkami tych uderzeń.

Przy doborze środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości pracodawca powinien uwzględnić:

  • drogę swobodnego spadania — czy na drodze nie ma ewentualnych występów konstrukcyjnych,
  • wytrzymałość punktów kotwienia lin asekuracyjnych.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia stosowania środków ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.

Wszystkie środki ochrony indywidualnej do pracy na wysokości powinny:

  • posiadać oznakowanie CE, deklarację zgodności,
  • być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami opisanymi w instrukcji użytkowania,
  • być kontrolowane przez użytkownika przed każdym użyciem,
  • być poddawane kontrolom okresowym.

Skomentuj