Środki ochrony indywidualnej w przepisach BHP

Środki ochrony indywidualnej w przepisach BHP

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej stanowi jednej z najważniejszych obowiązków, jakie nakładają na pracodawcę przepisy prawa pracy.

Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Środki ochrony indywidualnej to przede wszystkim odzież ochronna – ochraniacze brzucha, klatki piersiowej, barku oraz

 • środki ochrony kończyn – ochraniacze stóp, obuwie ochronne, ochraniacze kolan, łokci, dłoni itd.,
 • środki ochrony głowy – hełmy,
 • środki ochrony twarzy i oczu – okulary ochronne,
 • środki ochronny słuchu – nauszniki, wkładki przeciwhałasowe,
 • środki ochrony układu oddechowego, izolujące cały organizm – kombinezony gazoszczelne,
 • środki chroniące przed upadkiem z wysokości – linki bezpieczeństwa.

Natomiast środkami ochrony indywidualnej nie są:

 • zwykła odzież robocza,
 • mundury, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • środki ochrony indywidualnej używane przez wojsko, policję i inne służby utrzymania porządku publicznego,
 • wyposażenie stosowane przez służby pierwszej pomocy i ratownicze,
 • środki ochrony indywidualnej stosowane na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym,
 • wyposażenie sportowe,
 • środki służące do samoobrony lub do odstraszania,
 • przenośne urządzenia do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego.

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można:

− uniknąć zagrożeń lub

− wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiednej organizacji pracy.

Pamiętaj!

Jeżeli masz możliwość zastosowania środków ochrony zbiorowej to mają one zawsze pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej.

Skomentuj