Środki zapobiegające skutkom zagrożeń

Podstawową zasadą w zapobieganiu skutkom zagrożeń występujących w procesie pracy jest eliminowanie zagrożeń, najlepiej u źródła, oraz stosowanie takich środków, które będą chronić jak najwięcej pracowników.

W myśl tej zasady środki ochronne powinny być stosowane w następującej kolejności:

• środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła,

• środki ochrony zbiorowej,

• środki organizacyjne i proceduralne,

• środki ochrony indywidualnej.

 

Skomentuj