Stopnie rozwoju zawodowego na przykładzie operatorów

Każdy pracownik obsługujący maszyny budowlane, takie jak równiarki, wózki jezdniowe, koparko-ładowarki, itp., powinien mieć przy sobie w czasie pracy książkę operatora oraz dowód osobisty.

Stopnie rozwoju zawodowego na przykładzie wybranych uprawnień operatora maszyn

Wiele urządzeń, dla których wymagana do obsługi jest książeczka operatora wydawana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ma swoje poszczególne klasy uprawnień. Poniżej przedstawiamy wykaz najczęściej występujących klas uprawnień przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych:

Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

 

Koparki jednonaczyniowe

 

pojemność naczynia [m³]

do 0,8

do 1,5

wszystkie typy

 

Koparko-                -ładowarki

 

wszystkie typy

 

Równiarki

 

moc silnika [kW]

do 110

do 220

wszystkie typy

 

Ładowarki jednonaczyniowe

 

pojemność naczynia [m³]

do 2,5

do 5,0

wszystkie typy

 

Przecinarki do nawierzchni dróg

 

wszystkie typy

 

Narzędzia udarowe ręczne

 

rodzaj zasilania

bez klasy

 

Walce drogowe

 

masa walca [t]

do 18

wszystkie typy

 

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

 

wszystkie typy

 

Młoty spalinowe

 

wszystkie typy

 

Źródło: Załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 )

Skomentuj