Stres w pracy – przyczyny, objawy, skutki

Stres w pracy – przyczyny, objawy, skutki

Problem stresu dotyczy każdego człowieka, nie istnieją ludzie, którzy go nie doświadczają. Jednak każdy z nas może przechodzić go inaczej, w dużej mierze zależy to od naszej indywidualnej podatności na stres.

Pojęcie stresu nie jest nikomu obce, spotykamy się z nim w życiu codziennym. Z reguły stres kojarzony jest z negatywnymi, niepożądanymi skutkami jego oddziaływania. Jednak możemy wyróżnić dwa rodzaje stresu: stres pozytywny, motywujący oraz stres negatywny, demotywujący, powodujący z czasem negatywne konsekwencje zawodowe, społeczne i zdrowotne.

To, jaki rodzaj stresu będzie na nas oddziaływał zależy zarówno od stawianych nam wymagań przez pracodawcę, a także od naszych fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych możliwości radzenia sobie z nim w danej chwili, od sposobu w jaki interpretujemy dane zdarzenie, jak i od wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników.

Stres pozytywny  

W sytuacji, gdy przełożeni stawiają wymagania dostosowane do Twoich fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych możliwości, a Ty posiadasz odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz wsparcie kolegów i przełożonych – jesteś w stanie wykonać postawione przed Tobą zadania. Swoją energię wykorzystujesz przy realizacji obowiązków, a wywołany wymaganiami stres stopniowo odchodzi na dalszy plan. Dzięki temu zyskujesz nowe doświadczenie, zwiększasz swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, a także ćwiczysz zdolność radzenia sobie w przyszłych stresujących sytuacjach. Wykonywana praca staje się dla Ciebie źródłem satysfakcji i zadowolenia, odczuwasz większy związek z firmą i zaangażowanie w pracę.

Stres negatywny

W sytuacji, gdy przełożeni stawiają wymagania przekraczające Twoje fizyczne, emocjonalne i intelektualne możliwości, a Ty nie posiadasz odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz nie masz wsparcia kolegów i przełożonych – nie jesteś w stanie wykonać postawionych przed sobą zadań. W takich przypadkach stres pojawia się często i trwa długo. Każda ludzka wytrzymałość jest ograniczona, dlatego też z upływem czasu każdy ulegnie wyczerpaniu fizycznemu i psychicznemu. Gdy ani Ty, ani Twoi szefowie nic nie robicie, aby zmienić warunki, organizację albo sposób pracy lub działania te okazują się z jakiegoś powodu nieskuteczne to odczuwasz złość i poirytowanie. Pojawia się zniechęcenie, brak nadziei na zmiany, bezradność i smutek. W końcu tracisz chęć do jakiegokolwiek działania i jakichkolwiek zmian. Masz poczucie wypalenia lub przewlekłego zmęczenia.

Jak stres oddziałuje na człowieka?

W sytuacji stresu w organizmie człowieka zachodzą zmiany, które można nazwać reakcją stresową. Reakcja ta może objawiać się:

  • zwiększonym wydzielaniem hormonów, przyśpieszoną akcją serca, pogłębionym i przyśpieszonym oddechem, zwiększeniem napięcia mięśni, wzrostem ciśnienia krwi, przyśpieszonym procesem przemiany materii,
  • odczuciem silnych emocji, takich jak strach, złość lub gniew,
  • brakiem koncentracji, nie zwracamy uwagi na otoczenie,
  • jesteśmy pobudzeni, niecierpliwi, odczuwamy przymus działania.

Skomentuj