Stres w pracy – szkodzi czy motywuje?

Stres w pracy – szkodzi czy motywuje?

Stres zaliczany jest do czynników zaburzających równowagę psychofizyczną. Stres można jednak kontrolować, niwelować, a wreszcie walczyć z nim na wiele różnych sposobów.

Cechy pracy i związane z nimi sytuacje stresowe

Cechy pracy

Sytuacje stresowe

zadania

stała koncentracja, monotonia, wysiłek fizyczny, precyzja, zmienność zadań itp.

 

organizacja pracy

pośpiech, tempo, sztywne godziny, nieuporządkowany sys­tem itp.

 

współdziałanie

rywalizacja, izolacja, konflikty zewnętrzne itp.

 

potrzeby pracowników

niski prestiż, odpowiedzialność, świadomość ryzyka, brak kontroli, dylematy moralne itp.

 

zakłócenie relacji praca-dom

dyspozycyjność, system zmianowy, zabieranie pracy do domu

 

uciążliwości

uciążliwość, nieprzyjemne odczucia itp.

 

Zdrowotne skutki stresu

Stres łączy narażenie na czynniki psychospołeczne ze skutkami zdrowotnymi. Powo­duje bowiem uszkodzenie najsłabszych części organizmu. Dlatego też stres wywołany tym samym czynnikiem może powodować zaburzenia w obrębie różnych narządów. Przez to trudne, a czasem wręcz niemożliwe jest rozstrzygnięcie, czy dany czynnik psy­chospołeczny występujący w miejscu pracy jest odpowiedzialny za określony skutek zdrowotny.

Skomentuj