Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne – czyli wszelkie ciecze, gazy lub ciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników – występują w prawie wszystkich miejscach pracy.

W całej Europie miliony pracowników stykają się z czynnikami chemicznymi i biologicznymi, które mogą im zaszkodzić.

Obowiązki zawodowe 15% pracowników w UE obejmują kontakt z substancjami niebezpiecznymi, a kolejnych 15% wdycha w pracy dym, opary, proszek lub pył.

Stosowanie niektórych bardzo niebezpiecznych substancji – takich jak azbest, który powoduje raka płuc i inne śmiertelne choroby układu oddechowego – jest obecnie zakazane lub podlega ścisłej kontroli. Inne szkodliwe substancje są jednak nadal w powszechnym użytku i wprowadzono prawodawstwo, aby zapewnić należyte podejście do stwarzanych przez nie zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia

Praca z substancjami niebezpiecznymi może powodować problemy zdrowotne – od łagodnego podrażnienia oczu i skóry do poważnych skutków, takich jak wrodzone wady rozwojowe i nowotwory. Efekty ich działania mogą być ostre lub długotrwałe, a w przypadku niektórych substancji mogą się kumulować. Do najpowszechniejszych niebezpieczeństw należą:

Czynniki biologiczne

W wielu sektorach gospodarki dochodzi do kontaktu z bakteriami, wirusami, grzybami i pasożytami. Są one zazwyczaj niewidoczne, przez co nie zawsze zauważa się zagrożenia, z jakimi się wiążą.

Szczególnie narażeni na działanie szkodliwych czynników biologicznych są pracownicy w następujących sektorach:

  • Służba zdrowia
  • Rolnictwo
  • Usługi weterynaryjne
  • Sprzątanie i konserwacja
  • Kanalizacja i gospodarowanie odpadami
  • Ogrodnictwo
  • Praca laboratoryjna
Pojawiające się zagrożenia

Nowe technologie, rozwój sektorów gospodarki i zmiany w sposobie organizacji pracy mogą zwiększać zagrożenie związane ze szkodliwym działaniem czynników biologicznych lub chemicznych. Na przykład nowatorskie technologie w sektorze ochrony środowiska mogą się wiązać ze słabo rozpoznanym ryzykiem. Kolejny przykład – coraz więcej pracowników jest narażonych na działanie substancji niebezpiecznych w zawodach usługowych, takich jak opieka domowa i gospodarka odpadami, w których narażenie jest zróżnicowane, ale świadomość zagrożeń pozostaje niska. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek jest ważne, aby pracodawcy i pracownicy rozumieli potencjalne zagrożenia oraz podejmowali działania zapobiegawcze.

Skomentuj