Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

28 kwietnia to Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W związku z pandemią koronawirusa tegoroczne hasło obchodów zostało zmienione na: „Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena chroni i ratuje życie”.

W ciągu 4 miesięcy od pojawienia się koronawirusa COVID-19 na świecie zachorowało niemal 3 mln osób, z których ponad 200 tysięcy zmarło.

Walka z COVID-19 to wielkie wyzwanie dla społeczeństw na całym świecie. 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii z tego powodu. W tej sytuacji Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ogłosiła, że Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzony corocznie 28 kwietnia, w 2020 r. będzie poświęcony tematowi zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności pandemii COVID-19.

Wybór tematu Dnia to odpowiedź na kryzys światowy wywołany pandemią oraz obawy związane z ciągłym wzrostem liczby zakażeń COVID-19 w wielu częściach świata. Rządy, pracodawcy, pracownicy i organizacje stoją przed ogromnymi wyzwaniami próbując walczyć z pandemią oraz chronić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy koncentruje się więc w tym roku na problemie zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności zaś pandemii COVID-19. Zwracana jest także uwaga na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom podczas wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa.

Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla potrzebę podejmowania specjalnych środków w celu ochrony pracowników służby zdrowia, a także przedstawicieli innych zawodów, którzy w walce z pandemią codziennie ryzykują własne zdrowie i jednocześnie narażają zdrowie swoich najbliższych.

Dyrektor MOP, Guy Ryder podkreśla, że obecna pandemia to nie tylko globalny kryzys zdrowotny, ale także kryzys społeczny i ekonomiczny. MOP przewiduje, że pandemia może pozbawić pracy nawet 25 mln pracowników na świecie (dla porównania, przez kryzys finansowy z 2008 r. pracę straciło 22 mln ludzi). Dodatkowo o ok. 8,8 mln może wzrosnąć liczba osób, które choć mają pracę, to na skutek zmniejszenia zarobków będą żyły na granicy ubóstwa. Najbardziej narażone na negatywne skutki pandemii są osoby starsze cierpiące na choroby przewlekłe, kobiety (które stanowią większość w zawodach najbardziej narażonych podczas pandemii – służbie zdrowia, opiece społecznej, handlu) oraz pracownicy zatrudnieni w niestandardowych formach zatrudnienia i pracownicy-migranci.

W tym szczególnym okresie MOP zwraca także uwagę na wykorzystywanie na szeroką skalę pracy zdalnej, która powinna umożliwiać pracownikom godzenie obowiązków służbowych i domowych, w tym m.in. opiekę nad dziećmi, opierając się na jasnych zasadach, klarownych oczekiwaniach, elastyczności czasowej oraz wzajemnym zaufaniu, przy jednoczesnym zachowywaniu zasad bezpiecznej i ergonomicznej pracy.

Należy pamiętać, że temat Światowego Dnia ogłoszony wcześniej na 2020 r. w sprawie przemocy i molestowania w świecie pracy został zastąpiony w związku z obecnym globalnym kryzysem. Jednocześnie MOP informuje, że materiały poświęcone planowanemu wcześniej tematowi Dnia będą dalej przygotowywane i zostaną przekazane do upowszechnienia w późniejszym terminie.

Więcej informacji oraz raport MOP poświęconym tematyce dnia: www.ciop.pl/28kwietnia

blank

Informacja prasowa:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Skomentuj