System Zarządzania Bezpieczeństwem

PN-18001:2004 to najczęściej w Polsce wybierana podstawa wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jest jedną z serii norm PN-N-18000.

Organizowanie bezpiecznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Na straży realizacji tego obowiązku we wszystkich rozwiniętych gospodarczo krajach leżą przepisy prawne i działania organów nadzoru.

Dotychczasowe doświadczenia pokoleń przemysłowców potwierdzają, że organizowanie bezpiecznej pracy jest dla przedsiębiorców opłacalne.

Najważniejszym argumentem na rzecz organizowania bezpiecznych warunków pracy jest fakt, iż każdy najdrobniejszy nawet wypadek to przede wszystkim cierpienie człowieka. Utrata życia, zdrowia, kalectwo, pogorszenie warunków życia, uraz psychiczny czy chociażby dyskomfort spowodowany skutkami wypadku to stany, do których nie może pracodawca dopuścić.

Tempo gospodarcze i wszechobecna konkurencja sprawia, że współczesne przedsiębiorstwo nie może pozwolić sobie na koszty związane z wypadkami, tj. przestoje, przesunięcia w obsadzie stanowisk, rekrutacja, szkolenia nowych pracowników, wyższe koszty składek ubezpieczeniowych w przyszłości czy w końcu płace dla chorych lub poszkodowanych pracowników, a może nawet koszty odszkodowań czy dochodzeń sądowych.

Jak potwierdzają różnego rodzaju analizy, w tym zakresie o wiele mniej kosztuje prewencja — taka, w ramach której można przewidzieć ciąg zdarzeń, kontrolować wyobrażalne ryzyko.

Działania tego typu, oparte na „podejściu wyprzedzającym”, możemy znaleźć w normach z obszaru zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pierwsza norma z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy została opracowana w Wielkiej Brytanii w 1996 roku — BS 8800. Zawiera ona dwa zestawy wytycznych dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Pierwszy zestaw jest zgodny z tradycyjnym podejściem do problemów zarządzania bezpieczeństwem pracy stosowanym w Wielkiej Brytanii i opublikowanym w dokumencie HSG65 Brytyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive). Drugi zestaw wytycznych oparty jest o model ciągłego doskonalenia wcześniej sprawdzony w systemach zarządzania środowiskowego. Przedsiębiorstwo według własnych potrzeb może stosować jeden z nich. Norma zawiera zalecenia i wytyczne do zorganizowania systemu i ukierunkowuje w działaniach na rzecz systemowego podejścia do zagadnień kształtowania warunków pracy.

W Polsce w 1999 roku Komisja Problemowa ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wydała pierwszą z serii norm PN-N-18001 (obecny zestaw tych norm — patrz tab. 1).

 Tab. 1. Normy serii PN-N-18000

DOTYCZY NR NORMY
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania PN-N-18001:2004
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego PN-N-18002:2011
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne PN-N-18004:2001
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne auditowania PN-N-18011:2006

 Norma PN-N-18001 jest przeznaczona do dobrowolnego stosowania przez różne organizacje bez względu na ich charakter działalności, branżę, ilość zatrudnionych osób czy rodzaj i intensywność występujących zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Wymagania zawarte w normie służą do zaprojektowania, wdrożenia, utrzymania i certyfikowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako części ogólnego systemu zarządzania organizacji.

Dla zapewnienia kompleksowości systemu organizacje wprowadzające System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, mogą i powinny korzystać z wytycznych na poziomie międzynarodowym, krajowym i branżowym. Strukturę budowy systemu przedstawia rys. 1.

blank

Skomentuj