Szczepienia ochronne dla pracowników, funkcjonariuszy

Szczepienia ochronne dla pracowników, funkcjonariuszy

U niektórych pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy zaleca się wykonanie określonych szczepień ochronnych. To, o jakie osoby chodzi, wynika z wykonywanych przez nie czynności zawodowych.

I tak, szczepienia przeciw wściekliźnie dotyczą osób, które wykonują czynności związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt, a także pracę w laboratoriach z materiałem zawierającym wirusa wścieklizny lub związaną z narażeniem na zakażenie tym wirusem w laboratoriach wirusologicznych, gdzie prowadzona jest hodowla wirusa wścieklizny.

Szczepienia takie są ponadto zalecane osobom mającym kontakt z dzikimi zwierzętami, które mogą stanowić zagrożenie przeniesienia zakażenia wirusem wścieklizny na człowieka

Natomiast przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu warto zaszczepić tych, którzy wykonują czynności:

  • bezpośrednio związane z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu,
  • w kompleksach leśnych i na terenach zadrzewionych (np. w parkach miejskich) na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu.

Z kolei szczepieniami przeciw błonicy należy objąć tych, którzy wykonują czynności związane z bezpośrednią stycznością z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na błonicę lub związane z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na tę chorobę.

Następna kategoria szczepień to szczepienia przeciw tężcowi. Dotyczą one osób wykonujących czynności:

  • przy usuwaniu odpadów komunalnych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi,
  • wymagające kontaktu z glebą,
  • przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dedykowane są z kolei tym, którzy wykonują czynności:

  • przy produkcji i dystrybucji żywności,
  • wymagające kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia,
  • związane z wyjazdami na obszary o wysokiej endemiczności wirusowego zapalenia wątroby typu A.

Natomiast szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zaleca się osobom wykonującym czynności, gdzie dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe człowieka oraz jego wydaliny i wydzieliny) lub sprzętem skażonym takim materiałem.

Trzeba także pamiętać, że wykonywanie czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń do takich celów wykorzystywanych generuje zalecenie szczepienia zarówno przeciw tężcowi oraz durowi brzusznemu, jak i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Skomentuj