Szkolenie bhp dla cudzoziemca – w jakim języku?

Szkolenie bhp dla cudzoziemca – w jakim języku?

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu szkolenie w zakresie bhp. Co w przypadku osób nie władających językiem polskim?

Brak regulacji

Nawiązując stosunek pracy, pracodawca zobowiązany jest przeszkolić nowego pracownika z zakresu bhp. Stanowią o tym przepisy Kodeksu pracy - art. 2373 §2 „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.”

Dodatkowo zgodnie z art. 2373 § 1 k.p. „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Uzupełnieniem powyższych przepisów jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak ani przepisy Kodeksu pracy ani przytoczone rozporządzenie nie precyzują w jakim języku powinno odbywać się szkolenie.

Niemniej jednak obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie każdego pracownika z zasadami BHP. Dlatego też pracownik nie władający językiem polskim musi mieć stworzone odpowiednie warunki do przekazania mu merytorycznej części szkolenia z zakresu bhp.  W związku z tym szkolenie powinno zostać przeprowadzone w języku znanym pracownikowi na tyle, aby mógł zaznajomić się z przekazywaną częścią materiału.

Kwestia właściwego przekazania wiedzy pracownikowi, który nie zna języka polskiego jest szczególnie ważna, w sytuacji gdy dojdzie do wypadku przy pracy, a pracownik będzie dochodził swoich praw przed sądem. Może zarzucić pracodawcy brak przekazania informacji o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku pracy co w konsekwencji doprowadziło do wypadku przy pracy.

Także dokumenty ze szkolenia powinny być dwujęzyczne – celem wyeliminowania wątpliwości zrozumienia podpisywanej treść oświadczenia przez pracownika cudzoziemca.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Źródła pomocnicze:

  1. www.mrpips.gov.pl

Skomentuj