Targi BeHaPe w Katowicach

W dniach 25-27 odbyły się 18 Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BeHaPe 2017.

Po raz pierwszy katowickie Targi miały miejsce w nowej lokalizacji – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, pl. Sławika i Antalla 1 (obok Spodka). Podczas trzech dni targów odwiedzający mieli okazję odwiedzić ponad 60 stanowisk polskich i zagranicznych firm oraz instytucji.

Na tegorocznych targach wystawcy zaprezentowali m.in. sprzęt ochronny dla branży przemysłowej, duży wybór sprzętu monitorującego środowisko pracy, ofertę aparatury kontrolno-pomiarowej, oznakowanie i instrukcje BHP i ppoż., sprzęt i urządzenia pożarnicze, zabezpieczenia przeciwpożarowe, systemy alarmowe do wczesnego wykrywania gazu i dymu, sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki łączności i sygnalizacji, odzież ochronną, sprzęty zabezpieczające przed upadkami, zautomatyzowane systemy składowania towarów, obuwie ochronne i przemysłowe, ocieplacze oraz środki przeznaczone do ochrony indywidualnej. Nasza firma jako jedna z nielicznych zaprezentowała ofertę szkoleniową oraz wydawniczą (szkolenia, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, wydawnictwo branżowe), która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

W ramach atrakcji targowych można było zobaczyć pokazy oraz kursy przygotowane przez Polską Grupę Ratownictwa Medycznego.

Znaczącym wydarzeniem na 18 Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BeHaPe 2017 były dwie konferencje branżowe.

Pierwsza konferencja „Monitoring zagrożeń środowiska pracy” zorganizowana została przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Podczas konferencji odbyły się wystąpienia:

  1. Monitoring powietrza w Województwie Śląskim i jego – dr Tadeusz Sadowski – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
  2. Substancje szkodliwe w środowisku pracy – prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;
  3. Monitoring hałasu w środowisku pracy – dr hab. Janusz Kompała, prof. GIG; mgr inż. Magdalena Miterska – Główny Instytut Górnictwa;
  4. Nowe rozwiązania indywidualnego monitoringu gazowego w środowisku pracy – mgr inż. Arkadiusz Sokołowski, MSA Polska;
  5. Mobilny monitoring gazowy podczas prac pożarowo i gazowo niebezpiecznych – mgr inż. Jarosław Marchewka, Dräger;
  6. Nowe kierunki monitoringu gazowego w środowisku pracy – Wojciech Łebek, ATEST GAZ;
  7. Ciągły monitoring zapylenia powietrza na stanowiskach pracy – dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw. w ITI EMAG; dr inż. Marcin Małachowski, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG;
  8. Prezentacja ryzyk i środków zapobiegawczych związanych z obsługą materiałów niebezpiecznych – Jacek Szczepanik, Denios Sp. z o.o.

 

Skomentuj