Techniczne środki ochronne stosowane przy maszynach

Techniczne środki ochronne stosowane przy maszynach

Do elementów zapewniających bezpieczeństwo maszyny należą techniczne środki ochronne, które chronią przed zagrożeniami mechanicznymi.

Techniczne środki ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi można podzielić na środki odgradzające, inaczej osłony i środki nieodgradzające, czyli urządzenia ochronne.

Odpowiedni dobór technicznego środka ochronnego powinien być dokonany na podstawie oceny ryzyka w odniesieniu do konkretnej maszyny. Z zagrożeniami mechanicznymi, czyli przede wszystkim z ruchomymi elementami, mamy do czynienia w dwóch obszarach: w strefie przekazania napędu i w strefie pracy narzędzia, tzw. strefie roboczej.

Osłony – środki odgradzające

Osłona to część maszyny stanowiąca fizyczną zaporę przeznaczoną do zapewnienia ochrony, zwłaszcza przed czynnikami mechanicznymi. Osłona może mieć różne konstrukcje, dlatego też może być nazywana obudową, pokrywą, ekranem, drzwiami, barierą itp.

Osłony można podzielić na:

  • osłony stałe
  • osłony ruchome.

Osłona stała występuje wszędzie tam, gdzie jest ona połączona z maszyną na stałe, np. przyspawana lub połączona za pomocą elementów mocujących, których nie można usunąć bez pomocy narzędzia.

Osłona ruchoma występuję wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność demontażu osłony i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie powróci ona na swoje miejsce. Osłona ruchoma jest zwykle połączona z maszyną elementami mechanicznymi (np. zawiasami).

Osłona stała jest skuteczna wtedy kiedy jest połączona za maszyną (jest zainstalowana), natomiast osłona ruchoma powinna być skuteczna w każdej przyjmowanej pozycji i z tego względu powinna być wyposażona w urządzenie blokujące.

Osłona może być nazwana obudową jeżeli uniemożliwia dostęp do strefy zagrożenia ze wszystkich stron. W przypadkach kiedy osłona nie odgradza całkowicie strefy zagrożenia, ale ogranicza dostęp dzięki wymiarom i odległości w jakiej jest zainstalowana od tej strefy, możemy mówić o osłonie odległościowej.

Natomiast kiedy ze względu na technologię konieczny jest dostęp do strefy pracy narzędzia i nie można go całkowicie osłonić, to należy je ograniczyć na tyle, na ile jest to technologicznie możliwe za pomoc tzw. osłon nastawnych.

Osłony nastawne ograniczające dostęp do strefy elementów ruchomych maszyny powinny być:

  • nastawiane ręcznie lub automatycznie, w zależności od rodzaju pracy,
  • łatwe do nastawienia bez użycia narzędzi.

Osłony nastawne stosowane są m.in. w pilarkach tarczowych (tzw. kaptur ochronny) i w pilarkach taśmowych, w których nastawa osłony jest uzależniona od grubości obrabianego materiału.

Skomentuj