Transport ręczny w firmie, a ryzyko wypadku

Ręczne prace transportowe należą do wyjątkowo wypadkogennych czynności.

Stąd profilaktyka bezpieczeństwa w ich zakresie polega na takiej ich organizacji, aby po prostu unikać tego typu robót. I nie jest to jedynie tzw. dobra praktyka, ale bezpośredni obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Każdy pracodawca czy kierownik, który organizuje ręczne prace transportowe w firmie, musi tak to robić, aby ich unikać w szczególności, gdy przedmiot:

 • jest za ciężki lub duży bądź nieporęczny albo trudny do utrzymania (ocena należy tu do kierownika),
 • jest niestabilny lub jego zawartość może ulec przemieszczeniu,
 • jest taki sposób usytuowany, iż wymaga trzymania lub operowania w odległości od tułowia pracownika bądź wykazuje możliwość wyginania się albo obwijania wokół tułowia pracownika,
 • ogranicza pole widzenia pracownika.

Tak samo jest w sytuacji, gdy:

 • podłoga i powierzchnia robocza mają różne poziomy,
 • podłoga lub powierzchnia oparcia stóp są niestabilne,
 • powierzchnia jest nierówna, generuje zagrożenie podczas poruszaniu się lub jest śliska przy kontakcie z obuwiem użytkowanym przez pracownika.

Natomiast dodatkowe przypadki, które powodują powstanie obowiązku unikania ręcznego transportu, to sytuacje, gdy:

 • kształt lub struktura przedmiotu mogą skutkować urazami u pracownika, szczególnie w razie kolizji,
 • wydatek energetyczny konieczny do podnoszenia i przenoszenia przedmiotów przewyższa 2000 kcal (8375 kJ) na zmianę roboczą,
 • przemieszczanie przedmiotu może być wykonywane tylko przez skręt tułowia pracownika,
 • praca wymaga pochylenia tułowia pracownika o kąt większy niż 45° lub wykonywania czynności przemieszczania w niestabilnej pozycji,
 • możliwe są nagłe ruchy przedmiotu,
 • stanowisko pracy lub jego otoczenie uniemożliwiają przemieszczanie przedmiotu na wysokości, która gwarantuje bezpieczeństwo bądź przy zachowaniu przez pracownika prawidłowej pozycji ciała przy pracy,
 • temperatura jest niedostosowana do pracy,
 • wilgotność jest nieodpowiednia do pracy,
 •  wentylacja jest nieadekwatna do pracy.

Ponadto przy pracach dotyczących ręcznego przemieszczaniem przedmiotów trzeba zagwarantować odpowiednią przestrzeń, przede wszystkim w pionie. Chodzi tu o umożliwienie pracownikowi zachowania właściwej pozycji ciała w trakcie pracy.

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 z późn. zm.).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj