Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców

Minister Infrastruktury opublikował obwieszczenie w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Jak czytamy w obwieszczeniu:

W okresie od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 2 kwietnia 2022 r., po powiadomieniu Komisji Europejskiej, wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Wyjątkowe okoliczności uzasadniające tymczasowe odstępstwa są podyktowane sytuacją kryzysową spowodowaną rosyjską agresją wojskową na Ukrainę. Obecny brak kierowców i przyszła niepewność co do powrotu obywateli Ukrainy do zawodu stanowią wyzwanie dla efektywnego funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odstępstwa, mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla kierowców, o których mowa powyżej wprowadzono następujące tymczasowe odstępstwa od art. 6 ust. 1–3, art. 7 i art. 8 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (WE) nr 561/2006:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Kierowcy, o których mowa wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw.

Stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło:

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców (M.P. z 2022 r. Poz. 293)
 2. https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Skomentuj