Uciążliwości pracy na stanowisku komputerowym

Uciążliwości pracy na stanowisku komputerowym

Obecnie coraz powszechniejsze staje się wyposażenie stanowisk pracy w laptopy. Jednak zarówno laptop jak i komputer stacjonarny przyczyniają się do obciążeń narządu wzroku oraz narządu ruchu.

Pracodawca chcąc zapewnić swoim pracownikom pełną ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z charakteru ich pracy, w tym przypadku pracy przy monitorach ekranowych, powinien dostosować stanowiska pracy przy komputerze do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Nasuwa się jednak pytanie czy laptopy to monitory ekranowe?

Wątpliwości mogą wynikać właśnie z przepisów powyższego rozporządzenia:

  • § 3 pkt 4 – przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy;
  • pkt 3.1. załącznika do rozporządzenia – klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy.

Jednak jeżeli stanowisko pracy jest wyposażone w laptopa i praca na tym stanowisku wykonywana jest co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, przepisy rozporządzenia powinny być również stosowane do takich stanowisk.

Należy jednak mieć na uwadze, że laptopy są przenośnymi systemami komputerowymi, a ich konstrukcja nie spełnia wymagań pozwalających na zorganizowanie stacjonarnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii. Zatem jeżeli istnieje potrzeba stosowania laptopa na stacjonarnym stanowisku pracy to pracodawca powinien wyposażyć to stanowisko w dodatkową standardową klawiaturę podłączoną do laptopa, umożliwiającą spełnienie wymagań określonych w punkcie 3.1 i 3.2 załącznika do rozporządzenia, a także w mysz oraz podstawkę pod notebooka.  

Obciążenia wynikające z pracy na stanowisku komputerowym

Bez względu na to, czy stanowisko pracy wyposażone jest w laptopa czy komputer stacjonarny występują na nim czynniki zagrożenia takie jak m.in.:

  • obciążenia wzroku,
  • obciążenia psychiczne,
  • obciążenia mięśniowo-szkieletowe.

Skomentuj