Udzielenie pierwszej pomocy osobie porażonej prądem

Udzielenie pierwszej pomocy osobie porażonej prądem

Prąd elektryczny stanowi jeden z głównych czynników, które zagrażają życiu i zdrowiu pracowników. Skutki porażenia dla człowieka są zazwyczaj ciężkie, często nawet śmiertelne.

Udzielenie pierwszej pomocy osobie porażonej prądem może uratować jej życie, dlatego tak ważne jest posiadanie przynajmniej podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Kontakt z urządzeniami elektrycznymi wymaga dużej koncentracji, częste jednak lekceważenie zasad bhp oraz nieumyślność może być przyczyną wypadku przy pracy związanego z porażeniem.

Wypadki porażenia prądem elektrycznym mogą wynikać również:

 • ze złego stanu technicznego urządzeń,
 • ze złej organizacji stanowiska pracy,
 • z nieznajomości instrukcji,
 • z braku właściwych środków ochrony przeciwpożarowej,
 • z roztargnienia, zdenerwowania.

Do porażenia prądem dochodzi na skutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka. Poszczególne części ciała mają różny opór elektryczny, który stanowi swoistą barierę dla prądu i ogranicza jego przepływ.

Odporność poszczególnych części ciała na prąd zależy od:

 • napięcia dotyku (przy napięciu powyżej 100 V skóra nie stanowi oporu),
 • odporności wewnętrznej (drogi przepływu prądu – najniższa odporność jest na drodze ręce-plecy oraz dwie ręce-stopa lub dwie stopy-ręka, nieco wyższa na drodze ręka-stopa lub ręka-ręka),
 • natężenia i częstotliwości prądu,
 • czasu trwania rażenia,
 • temperatury i wilgotności skóry (mokra skóra to mniejszy opór),
 • wielkości powierzchni kontaktowych.

Porażenie prądem może prowadzić do:

 • utraty przytomności,
 • zatrzymania krążenia,
 • zatrzymania oddechu,
 • skurczu mięśni (czasem jest tak silny, że prowadzi do zwichnięć i złamań)
 • oparzeń, martwicy i zwęgleń tkanki,
 • na skutek upadku z wysokości także do urazów kręgosłupa i głowy,
 • natychmiastowej śmierci.

Skomentuj