Urlop w czasie pandemii – zasady bezpieczeństwa

Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, ponieważ wszyscy musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić w sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem.

Wakacje to czas beztroski i odpoczynku. Pamiętać należy jednak, że w okresie epidemii należy zachować szczególną ostrożność.

Jeżeli planujesz pobyt w Polsce, rezerwując pokój, warto zapytać, czy obiekt posiada certyfikat bezpieczeństwa higienicznego Polskiej Organizacji Turystycznej. Taki certyfikat mogą otrzymać tylko hotele i pensjonaty przestrzegające zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie m.in. ochrony przed zakażeniem koronawirusem.

Jeżeli natomiast planujesz pobyt za granicą musisz na bieżąco śledzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponieważ tam są wszelkie niezbędne informacje dla podróżujących np. te związane z ryzykiem podróży do interesującego nas kraju.

W czasie urlopu zawsze może pojawić się konieczność skorzystania z pomocy lekarskiej.

Jako pacjent pamiętaj, że zawsze masz prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą starannością,
 • uzyskiwania wszystkich informacji o swoim stanie zdrowia,
 • ochrony tajemnicy informacji  z Tobą związanych,
 • wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • dostępu do dokumentacji medycznej,
 • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

W czasie trwania epidemii COVID-19 prawa pacjenta mogą zostać ograniczone. Ograniczenia jednak muszą być uzasadnione i uwzględniać indywidualną sytuację panującą w danym podmiocie leczniczym.

Nie zapomnij o lekach

Przed wyjazdem pamiętaj o zaopatrzeniu się w odpowiednie leki. Jeżeli przyjmujesz  konkretne leki na stałe, sprawdź czy posiadasz odpowiedni ich zapas. Jeśli to konieczne, przed wyjazdem skontaktuj się z lekarzem w celu wystawienia recepty.

Pamiętaj, że osoby kontynuujące leczenie mogą otrzymać receptę w ramach tzw. porady receptowej bez konieczności osobistej wizyty u lekarza.

Warto wiedzieć, że lekarz może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

 • ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, przy czym ilość leku na jednej recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania;
 • podwójną ilość leku recepturowego z zastrzeżeniem, że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego; jednorazowo może być wystawionych do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania;
 • lekarz może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni.

Gdzie się leczyć w czasie epidemii?

Wyjeżdżając na wakacje warto sprawdzić, gdzie w danym rejonie będziesz mógł skorzystać ze świadczeń zdrowotnych. Sprawdź te informacje na stronie właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziesz również wyszukiwarkę „Gdzie się leczyć?”, która pozwala na łatwe uzyskanie informacji o placówkach, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli w czasie pobytu poza miejscem zamieszkania np. na urlopie nagle zachorujesz lub stan Twojego zdrowia się pogorszy pamiętaj:

 • jeżeli jesteś ubezpieczony możesz udać się do dowolnej przychodni, która ma podpisaną umową z NFZ. Możesz tam skorzystać z bezpłatnego leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej po potwierdzeniu prawa do bezpłatnych usług medycznych. W sytuacji braku możliwości potwierdzenia uprawnień w systemie e-WUŚ lub braku dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń możesz złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.
 • po godzinach pracy przychodni od godz. 18.00 do godzi. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy, możesz skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

Sytuacje nagłe – korzystanie z pomocy szpitala

Szukając pomocy w sytuacji nagłej – upewnij się, czy szpital, do którego się kierujesz nie został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny.

W sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej np. złamanie, zwichniecie, zranienie lub oparzenie, a także, gdy pojawiają się objawy pogorszenia stanu zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia – zgłoś się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) lub szpitalnej izby przyjęć. Pomoc medyczna jest tam udzielana przez całą dobę, bez konieczności posiadania skierowania.

EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem wydawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w postaci plastikowej karty, uprawniającej do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA.

Na podstawie EKUZ, w sytuacjach nagłych i niespodziewanych można korzystać z opieki medycznej na terenie innego państwa w placówkach działających w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.

Karta EKUZ gwarantuje takie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, jakie obowiązują w kraju, w którym przebywamy.

Karta EKUZ nie uprawnia natomiast do bezpłatnego transportu sanitarnego.

Aby otrzymać EKUZ należy złożyć wniosek w dowolnym oddziale wojewódzkim lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne.

W zależności od sytuacji lub statusu pacjenta karta EKUZ jest ważna: 5 lat, 3 lata, 18 miesięcy, 6 miesięcy, 2 miesiące. 90 dni, 42 dni.

Wakacyjna apteczka

Pamiętaj o zabraniu ze sobą na wakacje:

 • kremu z filtrem oraz preparatu na oparzenia słoneczne,
 • preparatu odstraszającego owady,
 • leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych,
 • środków opatrunkowych: plastrów różnej wielkości, jałowej gazy, bandaża elastycznego,
 • płynu do dezynfekcji ran,
 • leków na problemy pokarmowe.

Nie zapomnij o:

 • maseczkach,
 • płynach do dezynfekcji,
 • jednorazowych rękawiczkach.

Pamiętaj myj ręce

Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi dłońmi okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.

Podstawowe zasady mycia rąk:

 • myj ręce ok. 30 sekund,
 • rozpocznij od zamoczenia rąk wodą,
 • nabierz tyle mydła, aby pokryła całą powierzchnię dłoni,
 • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie,
 • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków,
 • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem.

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.  

Pamiętaj, że koronawirus:

 • posiada otoczkę tłuszczową, dlatego niszczą go mydło i detergenty,
 • może przetrwać do 3 godzin w formie aerozolu, do 24 godzin na kartonie i do 72 godzin na stali nierdzewnej lub plastiku,
 • zakaża drogą kropelkową, czyli możesz się zakazić, jeżeli wydzielina z ust lub nosa osoby zakażonej do Ciebie dotrze,
 • może zostać przeniesiony w wyniku bezpośredniego kontaktu z zakażonym, na przykład podczas przywitania,
 • może zostać przeniesionych poprzez dotknięcie ręką zanieczyszczonej powierzchni i późniejsze dotknięcie ust, oczu, nosa lub np. telefonu, który przyłożysz do twarzy.

Jakich zasad powinieneś przestrzegać?

Zachowaj dystans:

 • nie podawaj ręki, nie całuj na powitanie/pożegnanie, nie obejmuj,
 • zachowaj 2 m odległości od innych ludzi,
 • unikaj dużych skupisk ludzkich,
 • unikaj bliskiego kontaktu z chorymi, kaszlącymi, kichającym, gorączkującym.  

Źródła pomocnicze:

 1. Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ: www.pacjent.gov.pl

Skomentuj