Urządzenia poddozorowe - zmiany, nowe wnioski

Urządzenia poddozorowe - zmiany, nowe wnioski

1 czerwca br. weszły w życie ważne zmiany dla operatorów urządzeń poddozorowych.

Podsumowując nowa regulacja, poprzez wprowadzenie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Z analiz UDT oraz sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy wynika bowiem, że przyczyną ponad 90% nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy urządzeniach technicznych objętych przepisami o dozorze technicznym są błędy eksploatacyjne.

Omawianr przepisy weszły w życie z dniem 1 czerwca 2019 r., wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym – w zakresie znowelizowanego upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia. Z tym dniem straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Z całością nowego rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Źródła pomocnicze:

  1. www.rcl.gov.pl

Komentarze (1)

Uprawnienia

Yock - 18 czerwca 2019 11:56

Prowadzę jednoosobowa firmę zajmującą się przygotowaniem do egzaminów pod UDT (np. wózki jezdniowe podnośnikowe II WJO), posiadam stosowne uprawnienia. W jaki sposób mam odnawiać uprawnienia UDT wykonując usługę na zewnątrz u wnioskodawcy, ja nie posiadam np. wózka widłowego. Kto ma mi potwierdzić i w jaki sposób 3 letnią praktykę zawodową na tym wskazanym urządzeniu?

Skomentuj