Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Jedną z najważniejszych kwestii w eksploatacji urządzeń technicznych jest zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania. Eksploatacja ta podlega dozorowi technicznemu.

W Polsce dozór techniczny wykonywany jest przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny. W artykule zostały przedstawione urządzenia podlegające wyłącznie dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Urząd Dozoru Technicznego.

Bezpieczeństwo większości urządzeń technicznych na etapie projektowania i produkcji regulują odpowiednie przepisy UE. Nawet jeżeli urządzenia spełniają wszystkie normy i posiadają wymagane atesty, to i tak ich użytkowanie podlega dozorowi technicznemu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku korzystania z urządzeń podlegających dozorowi należy je zarejestrować, aby uzyskać zgodę na ich używanie. Dodatkowo powinny one podlegać okresowym badaniom technicznym. Należy także zgłaszać naprawy i awarie urządzeń technicznych.

Lista urządzeń podlegających dozorowi technicznemu

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468) wydanego na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, z późn. zm.).

Przepisom o dozorze technicznym podlegają m.in.: urządzenia ciśnieniowe (kotły, rurociągi, zbiorniki w kompresorach), zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, urządzenia transportu bliskiego (m.in.: wózki widłowe, dźwigi (windy), suwnice, schody ruchome, karuzele, żurawie), dźwigniki, przenośniki kabinowe i krzesełkowe w parkach rozrywki i wesołych miasteczkach, a także urządzenia do odzyskiwania par paliwa oraz urządzenia w elektrowniach jądrowych.

Poszczególne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu znajdują się w różnych aktach wykonawczych np.:

  • urządzenia ciśnieniowerozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych,
  • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrącychrozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących,
  • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
  • urządzenia transportu bliskiegorozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego,
  • dźwignikirozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki,
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowerozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.
  • urządzenia do odzyskiwania par paliwa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa (Dz. U. poz. 1946).

Skomentuj