Uwaga na azbest

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w odpowiedni sposób.

Odpowiednio oznaczone muszą być instalacje lub urządzenia, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, pozostawione w glebie, wyłączone z użytkowania rury azbestowo-cementowe, a także użytkowane bez zabezpieczenia drogi.

W przypadku braku realnej możliwości trwałego umieszczenia oznaczenia na danej instalacji lub urządzeniu, w którym były albo są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, należy umieścić je w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajdują, dodając przy tym ostrzeżenie o treści „Pomieszczenie zawiera azbest”.

Z kolei oznaczenie rur azbestowo-cementowych należy umieścić na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.

Ponadto, odpowiedniemu oznaczeniu – na elementach pionowych na całym odcinku drogi, po każdym skrzyżowaniu z inną drogą – podlegają także drogi utwardzone odpadami, które zawierają azbest, jednak przed 28 września 1997 r., aczkolwiek nie zabezpieczone trwale przed emisją jego włókien, tzn. drogi użytkowane bez zabezpieczenia.

Drogi zabezpieczone nie podlegają oznaczeniu, ale dopiero po potwierdzeniu braku emisji włókien azbestu z odpadów, które go zawierają, wykorzystanych do utwardzenia danej drogi zabezpieczonej.

Pomieszczenie zawiera azbest*

Skomentuj