Warunki pracy – czy uległy poprawie?

Warunki pracy – czy uległy poprawie?

Główny Urząd statystyczny opublikował wyniki swoich badań dotyczące warunków pracy w 2017 r. Czy uległy poprawie w stosunku do 2016 r.?

Ile wyniosło odszkodowanie z tytułu wypadków i chorób zawodowych w 2017 r.?

W 2017 r. liczba świadczeń z tytułu wypadków przy pracy wyniosła 26,2 tys., a ich koszt kształtował się na poziomie 102,1 mln zł (w tym 74,6% w zakładach sektora prywatnego). Odszkodowania z tego tytułu stanowiły 98% ogółu zrealizowanych odszkodowań, a przeznaczono na nie 94,3% wypłaconej kwoty. Średni koszt świadczeń wypadkowych w 2017 r. wyniósł ogółem 3889,7 zł. Największy odnotowano w województwie opolskim – 5174,0 zł. a najmniejszy w zachodniopomorskim – 3287,6 zł.

Jeżeli chodzi o choroby zawodowe to w 2017 r. odnotowano ich 533, a ich koszt wyniósł 6,1 mln zł. Najwięcej chorób zawodowych wykazano w województwie śląskim – 245.

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności badanych zakładów pracy to najwyższy średni koszt wszystkich świadczeń z tytułu wypadków przy pracy jak i chorób zawodowych odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie, natomiast najniższy w sekcji pozostała działalność usługowa.

Podsumowując warunki pracy w 2017 r. można wysunąć pozytywny wniosek, iż wystąpiła ogólna poprawa warunków pracy oraz spadek liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Źródła:

  1. www.stat.gov.pl

Skomentuj