Warunki pracy – najnowsze dane

Warunki pracy – najnowsze dane

Pod koniec czerwca br. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące warunków pracy w 2018 r. Liczba osób pracujących w 2018 r. w warunkach zagrożenia nieznacznie się zmniejszyła porównując do roku 2017.

Warunki pracy są zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia zarówno pracodawcy jak i pracownika. Właściwa identyfikacja czynników szkodliwych oraz ich wpływu na osoby zatrudnione daje podstawę do podejmowania działań profilaktycznych i prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena stanu i śledzenie zmian w zakresie zagrożeń występujących w środowisku pracy jest istotnym elementem służącym realizacji zobowiązań pracodawców do zapewnienia warunków pracy zgodnych z obowiązującymi normami.

W 2018 r. badaniem warunków pracy objęto 82,4 tys. jednostek zatrudniających 6,0 mln osób. Spośród tej grupy – 462,2 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2017 r. 458,0 tys.). co stanowiło 7,7% zatrudnionych (w 2017 r. 7,8%) w przebadanych zakładach.

Kobiety stanowiły 17,0 %  wszystkich zatrudnionych w warunkach zagrożenia (w 2017 r. – 16,2%), co oznacza, że co szósta zatrudniona w warunkach zagrożenia osoba była kobietą.

W porównaniu z 2017 r. liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem zmniejszyła się nieznacznie z 77,6 w 2017 r. do 77,2 w 2018 r.

Podobnie jak w roku 2017, najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim, gdzie co siódma osoba pracowała w warunkach zagrożenia. Natomiast najbezpieczniejsze warunki pracy zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie na pogorszenie stanu zdrowia była narażona co dwudziesta siódma osoba.

W przypadku kobiet najkorzystniej przedstawiała się sytuacja w województwie świętokrzyskim, gdzie co dziewiąta osoba wśród zatrudnionych w warunkach zagrożenia była kobietą. Natomiast najtrudniejsze warunki odnotowano w województwie podlaskim – kobieta była co drugą osobą zatrudnioną w warunkach zagrożenia.

Komentarze (1)

Poprawa warunków pracy powinna być priorytetem każdego pracodawcy

Pracodawca - 12 lipca 2019 12:44

Dążenie do poprawy warunków pracy to powinno być priorytetem każdego pracodawcy. Pomocnym narzędziem w tym zakresie moze być audyt bhp przeprowadzony przez doświadczonych inspektorów. Ostatnio zamawiałem taką usługę w firmie SEKA S.A. Przyjechali, sprawdzili, napisali raport i podali konkretne rozwiązania. Także jestem spokojny o bezpieczeństwo moich pracowników, a i też o niezapowiedziane kontrole :)

Skomentuj