Wdówik: pracujemy nad narodowym programem zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Mamy bardzo niski wskaźnik osób niepełnosprawnych zainteresowanych aktywnością zawodową. Pracujemy nad narodowym programem zatrudnienia tej grupy osób – poinformował w środę w Lublinie wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Wiceminister Wdówik uczestniczył w środę w konferencji prasowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dotyczącej podpisania porozumienia między uczelnią a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że w Polsce pracuje 28,7 proc. osób z niepełnosprawnościami. „W Strategii na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest założenie, że w 2030 r. tych osób zatrudnionych będzie 40 proc.” – dodał.

Wiceminister Wdówik podkreślił, że aktualny wskaźnik zatrudnienia na poziomie 28,7 proc. lokuje Polskę w końcówce krajów europejskich. „Ciekawy parametr jest taki, że pojęcie osób aktywnych zawodowo obejmuje osoby zatrudnione i poszukujące pracy. Gdybyśmy teraz popatrzyli na różnicę, jaka tam jest, to tych osób poszukujących pracy jest 2 proc. 26,5 proc. to osoby, które już pracują. Oznacza to, że mamy bardzo niski wskaźnik osób zainteresowanych aktywnością zawodową” – wskazał Wdówik.

Dodał, że należy w pierwszej kolejności zlikwidować bariery blokujące aktywność zawodową.

„Część z tych barier mamy zdefiniowanych, inne będziemy jeszcze definiować. Z całą pewnością jest przed nami czas dużych zmian zarówno w sposobie wsparcia pracodawców, jak i w sposobie wsparcia samych osób niepełnosprawnych, bo to ostatecznie od nich zależy, czy one wyjdą na ten rynek, czy nie” – powiedział wiceminister.

Poinformował, że PFRON będzie głównym realizatorem narodowego programu zatrudnienia. „Ten program wkrótce powstanie, pracujemy nad nim” – zapowiedział.

Podpisane w środę porozumienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy kontynuacji współpracy w zakresie kształcenia i zatrudniania niepełnosprawnych oraz współpracy naukowej PFRON i KUL.

„Na KUL mamy zatrudnionych 57 pracowników z różnymi niepełnosprawnościami, a także mamy 215 studentów z niepełnosprawnościami” – poinformował prorektor ds. misji i administracji ks. prof. Mirosław Sitarz

Dodał, że podpisane porozumienie zacieśnia współpracę uczelni z PFRON-em po to, aby coraz lepiej odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

„Państwo, Kościół, szkoła i uniwersytet są w służbie człowieka, a tym bardziej tego człowieka, który potrzebuje więcej troski. Po części wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, w jakimś sensie potrzebujemy pomocy drugiego człowieka” – zaznaczył prorektor.

Prezes PFRON podkreślił, że KUL od lat jest liderem w dostosowywaniu uczelni do potrzeb pracowników i studentów z niepełnosprawnością.

„Już od co najmniej 20 lat na wszystkich pomieszczeniach są tabliczki w alfabecie Braille’a, windy mówiące dla głuchych studentów, a także różnego rodzaju ułatwienia, które pozwalają się przemieszczać między piętrami – powiedział Michałkiewicz.

„Chcemy, żeby studentów z niepełnosprawnością było jak najwięcej na naszych uczelniach i żeby także oni podnosili swoje kwalifikacje, zdobywali umiejętności, które później przydadzą się w pracy zawodowej, czy wprost zdobywali wykształcenie” – dodał prezes PFRON.

Na KUL rozpoczęła się w środę Międzynarodowa Konferencja „30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Jej tematami jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami i ich rehabilitacja społeczno-zawodowa.

Na dwudniową konferencję zgłosiło się ponad 600 osób z całego świata. W konferencji wezmą udział w formule hybrydowej specjaliści w zakresie aktywności społecznej i zawodowej. Pierwszy dzień poświęcony będzie kwestiom związanym z zatrudnianiem i uczestnictwem w życiu zawodowym i społecznym osób z niepełnosprawnościami. W czwartek zostaną poruszone kwestie związane z dostępnością instytucji publicznych i życia społecznego. Przedstawiciele z różnych stron świata opowiedzą o rozwiązaniach międzynarodowych, a prelegenci z Polski o polskich możliwościach i proponowanych rozwiązaniach.

Skomentuj