Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja i klimatyzacja

Pracodawca ma narzucony przepisami szereg wymagań minimalnych przy tworzeniu stanowisk pracy. Wraz z rozwojem postępu technologicznego stanowiska pracy powinny być wyposażane w jak najnowsze rozwiązania techniczne oraz

Wraz z rozwojem postępu technologicznego stanowiska pracy powinny być wyposażane w jak najnowsze rozwiązania techniczne orazorganizacyjne, biorąc pod uwagę np. bilans ekonomiczny danego przedsiębiorstwa. Pracodawcy przy tworzeniu poszczególnych stanowisk pracy lub modernizowaniu ich mogą korzystać np. z Polskich Norm. Należy pamiętać, że Polskie Normy są zgodnie z zasadą dobrowolne (patrz ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji – DzU nr 169, poz. 1386 ze zm.), a ich ewentualną obowiązkowość można wprowadzić tylko inną ustawą. Można je oczywiście uznać za dobrą praktykę, a ich zapisy przenosić bez obaw do swojej działalności.

Dobry system wentylacji czy klimatyzacji powinien zagwarantować odpowiedni komfort w pomieszczeniu. Ważne jest zachowanie:

  • odpowiedniego rozkładu temperatury,
  • prędkości powietrza,
  • czystości powietrza (mechanicznego i fizykochemicznego),
  • niskiego poziomu hałasu.

Rozwiązania wykorzystujące klimakonwektory oraz urządzenia typu split posiadają wady w postaci:

  • dużego poziomu hałasu w pomieszczeniu,
  • wysuszania powietrza,
  • konieczności stosowania instalacji odprowadzania skroplin,
  • zwiększenia kosztów eksploatacji urządzeń (wymiana filtrów oraz elementów ruchomych).

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie przewodowych systemów klimatyzacji obejmujących poprawne zwymiarowanie i rozdział powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach. Najtańszym rozwiązaniem jest stosowana od początków świata wentylacja naturalna (grawitacyjna). Każdy z tych systemów ma swoje wady i zalety. Zaletą klimatyzacji jest możliwość dopasowania wszystkich parametrów powietrza w strefie przebywania człowieka do warunków komfortu cieplnego przez cały rok oraz możliwość wykorzystania odzysku ciepła (rekuperacji), ale wadą jest wysoki koszt budowy i eksploatacji. Zaletą wentylacji grawitacyjnej jest niski koszt budowy i eksploatacji, ale wadą niemożliwość zapewnienia warunków komfortu, szczególnie w okresach od wiosny do jesieni z uwagi na uzależnienie jej pracy od różnicy temperatur powietrza wewnątrz i na zewnątrz.

Skomentuj