Weszło w życie rozporządzenie dot. badań lekarskich strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka OSP

Z dniem 15 kwietnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

Cel wydania nowego rozporządzenia

W związku z wejściem w życie końcem ubiegłego roku ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która uchyliła rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych konieczne stało się wejście w życie nowego rozporządzenia.

Rozporządzenie określa wykonywanie okresowych badań lekarskich, które dotyczą strażaków ratowników OSP oraz dopuszczonych do szkolenia podstawowego kandydatów na strażaków ratowników OSP w wieku 16-18 lat.

Zakres rozporządzenia

W rozporządzeniu określono tryb, sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania:

  • bezpłatnych okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „strażakiem ratownikiem OSP”, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;
  • bezpłatnych badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „kandydatem na strażaka ratownika OSP”, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj