Work-life balance

Work-life balance

W dzisiejszych czasach równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym jest trudnym zadaniem przed którym stają miliony osób. Jak znaleźć złoty środek pomiędzy dwoma ważnymi sferami życia jakimi są rodzina i praca?

Czym jest właściwie work-life balance?

Work-life balance to nic innego jak równowaga pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym. Jest koncepcją zgodnie z którą warunkiem szczęścia i zdrowia człowieka jest brak konfliktu pomiędzy pracą (karierą, ambicjami zawodowymi) a innymi strefami życia, takimi jak relacje rodzinne i towarzyskie, zainteresowania, hobby czy rozrywka. Idea ta narodziła się w latach 70-tych ubiegłego wieku, jako odpowiedź na wyzwania społeczne, takie jak wypalenie zawodowe i pracoholizm.

Początkowo kwestie dotyczące równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym sprowadzane były głównie do ilości godzin spędzanych w pracy i w domu. W obecnych czasach za pomocą  nowoczesnych technologii komunikacyjnych można utrzymywać kontakt z firmą 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę. Dzieje się tak przez to, że odpowiadamy na maile służbowe czy telefony, sprawdzamy raporty lub inne dokumenty, siedząc przy stole z rodziną lub oglądając film w telewizji.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat czas pracy zdecydowanie wydłużył się. Spowodowane jest to:

  • oczekiwaniem od pracowników ciągłego, pełnego zaangażowania w sprawy firmy,
  • silnym naciskiem na karierę i sukces zawodowy,
  • lękiem przed utratą pracy,
  • niezdrową ambicją – chęć dorównania inny osobom lub pragnienie bycia od nich lepszym.

Napięcie spowodowane tymi czynnikami sprawia, że także w czasie wolnym, nie jesteśmy w stanie przestać myśleć o sprawach zawodowych. Prowadzi to w efekcie do konfliktów z bliskimi, zmniejsza możliwości odpoczynku i realizowania pasji. Podporządkowanie całego życia pracy także nie przekłada się pozytywnie na naszą karierę zawodową. Początkowo praca która była dla na źródłem satysfakcji i wartością nadającą sens naszemu życiu, staje się naszą zmorą. Pracowanie na pełnych obrotach w końcu prowadzi do przepracowania, w wyniku którego spada efektywność i jakość naszej pracy oraz przyczynia się do konfliktów ze współpracownikami i klientami. W naszym zachowaniu będzie można odczuć apatię, zniechęcenie, rozdrażnienie, pojawi się poczucie frustracji. Wszystko to skutkuje spadkiem poczucia własnej wartości  i sprawia, że praca staje się dla nas źródłem dyskomfortu.

Problem braku równowagi może dotyczyć nas wszystkich. Przechodzimy przez różne etapy w życiu, pełniąc przy tym różne role życiowe i społeczne. Osoby, które dopiero zaczynają karierę zawodową muszą często godzić pracę z edukacją, z opieką nad małymi dziećmi. Natomiast osoby w średnim wieku bywa, że są obciążone dodatkowymi obowiązkami opiekuńczymi nad starzejącymi się rodzicami, chorymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny. 

Skomentuj