Wózki jezdniowe podnośnikowe.

Wózki jezdniowe podnośnikowe.

Wypadki przy pracy - jak, ile, dlaczego?

szkolenie

W 2011 roku została przekroczona magiczna bariera miliona urządzeń „poddozorowych”  w naszym kraju. Pod koniec 2012 roku w Polsce było zarejestrowane 1065504 urządzeń „poddozorowych” a w tym samym roku ich liczba zwiększyła się o 36535 względem roku poprzedzającego. W 2012 roku miało miejsce 113 wypadków i 84 niebezpieczne uszkodzenia sprzętu zgłoszone do odpowiednich organów związane z tymi urządzeniami, co jest bardzo podobnym wynikiem do lat poprzedzających i można tutaj zauważyć stagnację, a nie pożądaną przez wielu poprawę sytuacji.

Z ogólnej liczby wypadków przy pracy, które inspektorzy pracy badali w latach (2010-2012) wyodrębnionych zostało 429 wypadków, mających związek z urządzeniami „poddozorowymi”, w których poszkodowanych zostało 491 osób, w tym poszkodowanych śmiertelnie – 73. Poniżej przedstawiono zestawienie tych wypadków wg. dominujących rodzajów urządzeń transportu bliskiego.

Czynnik

materialny

2010 r.

2011 r.

2012 r.

Wypadki

ogółem

Poszkodowani

Wypadki

ogółem

Poszkodowani

Wypadki

ogółem

Poszkodowani

Ogółem

Śm.

Ogółem

Śm.

Ogółem

Śm.

Wózki jezdn.

podnośnikowe

95

116

14

78

86

8

88

98

14

Dźwigi, windy,

podnośniki

34

40

8

43

55

6

28

30

8

Żurawie,

suwnice

24

25

6

27

27

8

12

14

1

Razem

153

181

28

148

168

22

128

142

23

 

Jak można łatwo zauważyć, najwięcej wypadków zanotowano w grupie urządzeń jakimi są wózki jezdniowe podnośnikowe. Wpływ na taką statystykę może mieć fakt, że jest to bardzo liczna grupa urządzeń występująca w zakładach, fabrykach, sklepach itd. Urządzenia te obsługują wiele branż przemysłu i usług a po za tym występuje wręcz nie zliczona liczba różnego rodzaju typów wózków, a także możliwość poruszania się tymi urządzeniami w wielu płaszczyznach bez ograniczeń na tory w płaszczyźnie poziomej i pionowej ruchy masztu w środowisku gdzie przemieszczają się inni pracownicy. Zarejestrowano 1918 przyczyn wypadków i wyodrębniono trzy ich kategorie w tym przyczyny techniczne (156), przyczyny organizacyjne (791) oraz przyczyny związane z czynnikiem ludzkim (971). W tabeli poniżej przedstawiono ogólny udział poszczególnych grup przyczyn wypadków przy pracy związanych z ww. rodzajami urządzeń technicznych.

 

Czynnik

materialny

Grupa przyczyn

Lata (2010-2012)

%

Wózki jezdn.

podnośnikowe

techniczne

6

organizacyjne

40

ludzkie

54

Dźwigi, windy,

podnośniki

techniczne

12

organizacyjne

44

ludzkie

44

Żurawie,

suwnice

techniczne

8

organizacyjne

42

ludzkie

50

Skomentuj