Wpływ drgań w środowisku pracy na organizm człowieka

Wpływ drgań w środowisku pracy na organizm człowieka

Długotrwałe oddziaływanie drgań mechanicznych na organizm człowieka, może skutkować nieodwracalnymi zmianami w jego narządach i układach. Wszystko to może prowadzić do choroby, zwanej chorobą wibracyjną.

Systematyczne narażenia człowieka na drgania mechaniczne może wywołać u niego zaburzenia poprawnego funkcjonowania organizmu, co w konsekwencji może doprowadzić do trwałych, nieodwracalnych zmian chorobowych. Zmiany te w dużym stopniu zależą od rodzaju drgań na które narażony jest pracownik.

Działanie drgań na organizm człowieka zależy od:

1. miejsca kontaktu człowieka z drgającym przedmiotem:

  • drgania przekazywane do organizmu człowieka za pośrednictwem: stóp (w pozycji stojącej), bioder (w pozycji siedzącej) i pleców (w pozycji leżącej) zaliczamy do drgań o oddziaływaniu ogólnym; drgania te wywołują reakcje całego organizmu człowieka,
  • drgania wnikające do organizmu człowieka przez kończyny górne zaliczamy do drgań o oddziaływaniu miejscowym,

2. wartości parametrów opisujących drgania:

  • częstotliwości,
  • przemieszczenia, prędkości, przyspieszenia,
  • przebiegów drgań w czasie zmiany roboczej,
  • dziennego czasu narażenia na drgania i staż pracy w narażeniu na drgania,
  • kierunku działania wibracji,

oraz od wieku osoby i predyspozycji zdrowotnej, siły kontaktu operatora z narzędziem, ułożenia rąk, ramion i postawy podczas ekspozycji.
Objawy chorobowe dotyczą przede wszystkim układu nerwowego, narządu ruchu, układu krążenia i objawiają się:
3. schorzeniami naczyń krwionośnych,
4.  uszkodzeniami w układzie kostno-stawowym,
5. zaburzeniami czynności mięśni i ścięgien,
6.  zmianami w układzie nerwowym.

Zespół tych zmian nazywamy chorobą wibracyjną. Jest ona uznawana w wielu krajach, w tym także w Polsce za chorobę zawodową.
Na podstawie Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych stworzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, w 2015 r. odnotowano 28 przypadków tzw. zespołu wibracyjnego, co stanowi 1,3 % wszystkich zanotowanych chorób zawodowych w Polsce w 2015 r. według jednostek chorobowych.

Skomentuj