Wybrane zasady przyst. stanowisk dla niepełnosprawnych

Wybrane zasady przyst. stanowisk dla niepełnosprawnych

Obowiązkiem zakładu, który zatrudnia pracowników, a wśród nich osoby niepełnosprawne, jest – zgodnie z kodeksem pracy – dokonanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

W ramach prowadzonych działań dokonuje się identyfikacji zagrożeń na stanowiskach, w tym na stanowiskach, na których zatrudniane są osoby niepełnosprawne.

Szczególne znaczenie w przypadku osób niepełnosprawnych ma spełnienie wymagań ergonomii stanowiska pracy.

Po dokonaniu oceny prawidłowości formalnego zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, stanowiska pracy oraz środowiska pracy, pracodawca powinien zastosować działania zapobiegawcze, do których należą: unikanie zagrożeń, wybór wyposażenia technicznego oraz metod produkcyjnych i metod pracy (łagodzenie monotonii i monotypii pracy, zmniejszanie natężenia pracy w wymuszonym tempie), zastępowanie środków niebezpiecznych bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi, prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej obejmującej technikę, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne i ograniczenie wpływu czynników związanych ze środowiskiem pracy, nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, właściwe informowanie i szkolenie pracowników, oraz dostosowanie pracy do wymagań pojedynczego człowieka, szczególnie przez projektowanie stanowisk pracy.

Każdy pracodawca wie jaki rodzaj pracy będzie wykonywany na konkretnym stanowisku, ale bardzo rzadko przed jego uruchomieniem projektuje go pod konkretną osobę, a ma to niebagatelne znaczenie, czy osoba pracując na danym stanowisku będzie wysoka czy niska, otyła czy szczupła, a może będzie to osoba niepełnosprawna?

Stanowisko pracy powinno być projektowane pod osobę, która ma konkretne wymiary antropometryczne, na przykład: wzrost, długość i zasięg kończyn. Wówczas będzie ono dostosowane do możliwości pracownika i nie będzie on musiał pracować w wymuszonej pozycji ciała i wkładać w pracę nadmiernego wysiłku. Są to czynniki niezmiernie istotne przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Unikamy w ten sposób nadmiernego zmęczenia pracownika, dodatkowych dolegliwości czy wręcz pogłębiania się niepełnosprawności.

Projektując stanowisko pracy pamiętajmy o dostosowaniu płaszczyzny pracy do wzrostu pracownika. Płaszczyzna ta powinna się znajdować na wysokości ugiętego łokcia. Jeśli praca ma się odbywać w pozycji stojącej wysokość stołu uzależniona jest od wzrostu pracownika, ale również od rodzaju pracy. Jeśli pracownik wykonuje pracę bardzo precyzyjną to jego stanowisko powinno być podniesione o 10 do 15 cm, co umożliwi mu lepszą obserwację miejsca pracy, jeśli zaś pracownik wykonuje pracę wymagającą nacisku dużą siłą, wówczas blat należy opuścić niżej, tak aby rozkład siły był bardziej równomierny.

Skomentuj