Wybuchowe opary

Bezmyślność i lekceważenie wyraźnych ostrzeżeń o niebezpieczeństwie to przyczyny groźnego wypadku

Inspektor pracy z OIP w Łodzi badał okoliczności wypadku przy pracy do którego doszło w hurtowni wyrobów chemicznych. Z ustaleń przeprowadzonych w toku wyjaśniania sprawy wynika, że poszkodowany wykonywał różne czynności związane z powierzonym mu stanowiskiem pracownika gospodarczego. Były to głównie prace porządkowe, w tym usuwanie z hali produkcyjnej pojemników ze zużytymi raklami i   przygotowanie ich do wywiezienia na złom. W celu ułatwienia sobie pracy i  wyeliminowania konieczności ręcznego przerzucania odpadów z ostrymi krawędziami do pojemnika plastikowego pobrał z magazynu pustą stalową beczkę. Beczka posiadała naklejony piktogram ostrzegający o znajdującym się w niej materiale wysoce łatwopalnym.

Skomentuj