Wydanie świadectwa pracy z tytułu ustania jednej z równoczesnych umów o pracę

Czy w przypadku rozwiązania tylko jednej z równoczesnych umów o pracę należy wydać świadectwo pracy z urzędu?

Pytanie od czytelnika:

Jeden z naszych pracowników jest zatrudniony na dwóch jednoczesnych umowach o pracę, na dwóch różnych stanowiskach pracy: w Dziale Sprzedaży (1/2 etatu) i w Dziale Promocji (1/2 etatu).

Z końcem roku rozwiązaniu ulegnie jego umowa o pracę na stanowisku w Dziale Promocji i pracownik pozostanie w naszej firmie w zatrudnieniu tylko na jednej umowie o pracę w Dziale Sprzedaży.

Czy w takiej sytuacji, jesteśmy zobligowani do wydania mu świadectwa pracy „z urzędu”, czy też uznajemy, że skoro pozostaje w zatrudnieniu w oparciu o jeszcze jedną umowę o pracę – świadectwo pracy za zakończony okres zatrudnienia wydajemy tylko na jego wniosek?

Za utrwalony w orzecznictwie należy uznać pogląd zgodnie z którym, dopuszczalne jest zawieranie odrębnych umów o pracę, między tymi samymi podmiotami (istnienie między nimi więcej niż jednego stosunku pracy), jeżeli ich przedmiotem ma być praca innego rodzaju niż wcześniej umówiona (wynikająca z wcześniej nawiązanej umowy o pracę) (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 8.01.1981 r., II URN 186/80; wyrok Sądu Najwyższego z 13.03.1997 r., I PKN 43/97).

W przypadku równoczesnych umów o pracę, zawartych pomiędzy tymi samymi stronami, każdy z powstałych na ich podstawie stosunków pracy powinien być postrzegany jako odrębna więź prawna. Innymi słowy, z punktu widzenia wzajemnych praw i obowiązków wypływających ze stosunku pracy, każda z umów zawartych z pracownikiem pozostającym w podwójnym zatrudnieniu traktowana będzie tak, jakby była zawarta z zupełnie inną osobą (fikcja prawna).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj