Wymagania dot. wyposażenia instalacji elektrycznych

Wymagania dot. wyposażenia instalacji elektrycznych

Poprawnie wykonana instalacja elektryczna pozwala na bezpieczne korzystanie ze źródeł zasilania, dzięki czemu możliwe staje się użytkowanie z wielu przyrządów i sprzętów codziennego użytku.

Najważniejszą zasadą w zaprojektowaniu i montowaniu instalacji elektrycznych powinno być spełnienie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

W skład typowej instalacji elektrycznej wchodzi kilka różnego rodzaju elementów. Przede wszystkim są to złącza, przyłącza, wewnętrzne linie zasilające itp. Przyjrzymy się zatem nieco bliżej poszczególnym elementom instalacji elektrycznej.

Instalacjami elektrycznymi nazywamy zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczonego do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.

W zależności od charakteru odbiorników energii elektrycznej, instalacje elektroenergetyczne możemy podzielić na instalacje oświetleniowe i siłowe.

Instalacje oświetleniowe to instalacje zasilające źródła światła oraz instalacje urządzeń grzejnych małej mocy, wykorzystywane w gospodarstwach domowych i w budynkach mieszkalnych.

Natomiast instalacje siłowe to instalacje zasilające trójfazowe silniki, przemysłowe urządzenia grzejne oraz urządzenia do ogrzewania pomieszczeń. W zależności od miejsca występowania instalację tę można podzielić na:

 • instalacje nieprzemysłowe, nazywane również instalacjami w budownictwie ogólnym (mieszkaniowe, biurowe, szkolne, w budynkach użyteczności publicznej itp.),
 • instalacje przemysłowe, występujące w zakładach przemysłowych, górniczych, rolniczych, itp. Dodatkowo można je podzielić ze względu na czas użytkowania na instalacje stałe i tymczasowe (prowizoryczne).

Do elementów instalacji elektrycznej zaliczamy:

 • przewody,
 • elektrotechniczny sprzęt instalacyjny,
 • rozdzielnice,
 • urządzenia automatyki i sterowania.

Biorąc pod uwagę funkcje spełniane przez poszczególne elementy w instalacjach wyróżnia się:

 • przyłącze,
 • złącze,
 • rozdzielnicę główną,
 • wewnętrzne linie zasilające,
 • instalacje odbiorcze.

Skomentuj