Wypadek? A co o tym powiedziałby Zygmunt Freud…?

Wypadek? A co o tym powiedziałby Zygmunt Freud…?

Tytuł artykułu nawiązuje do działalności Zygmunta Freuda, ojca psychoanalizy, który w innowacyjny, jak na swoje czasy, sposób tłumaczył zachowania ludzi wpływem nieuświadomionych potrzeb.

Interpretacja wypadku w nurcie jego teorii byłaby niezwykle ciekawa, ale z pewnością nie dla wszystkich czytelników. Skupię się zatem na odkryciach psychologii, które w prosty sposób można zastosować w codziennym budowaniu kultury bezpieczeństwa oraz na próbie wyjaśnienia niektórych mechanizmów wpływających na wypadkowość oraz związanych bezpośrednio z tzw. czynnikiem ludzkim.

Przyczyny wypadków a czynnik ludzki

Statystyki wypadków są nieubłagane. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) szacuje, że co roku na świecie dochodzi do 270 milionów wypadków przy pracy. Prawie 350 000 z nich to wypadki śmiertelne (prawie 1000 dziennie). Ogółem w wyniku nieodpowiednich warunków pracy, mających wpływ na wypadki i choroby zawodowe, co roku umiera prawie 2 miliony pracowników (5000 dziennie)[1].

Ogólna liczba wypadków indywidualnych i zbiorowych w Polsce w 2016 roku wyniosła 87 886 [dane: GUS]. 60,1% przyczyn stanowiło nieprawidłowe zachowanie się pracownika, 7,4% brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym, 6,8% niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika, 5,3% niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, 4,4% niewłaściwa organizacja pracy, 1,5% niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika oraz 1,5% nieużywanie sprzętu ochronnego. Pozostaje tylko 8,4% – niewłaściwy stan czynnika materialnego oraz 4,6% – inne przyczyny (patrz: wykres).

Z powyższych danych wynika, że 87% wypadków jest związanych z czynnikiem ludzkim. Skupienie się na tym aspekcie wydaje się być konieczne, gdy chcemy skutecznie zadbać o bezpieczeństwo pracowników.

Skomentuj