Badanie: „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą”

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą”, przeprowadzonego w 2020 r. w krajach EU. W Polsce respondenci odpowiadali na pytania w II kwartale 2020 r. Badanie przeprowadzono wyłącznie na osobach w wieku 15 lat i więcej, które w momencie badania uznano za pracujące lub osoby, które pracowały kiedykolwiek.

Ankietę podzielono na 3 działy:

 • „Czynniki w miejscu pracy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne lub na dobrostan psychiczny”;
 • „Wypadki przy pracy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy”;
 • „Problemy zdrowotne związane z pracą odczuwane w ciągu ostatnich 12 miesięcy”.

Czynniki w miejscu pracy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne lub na dobrostan psychiczny

Ponad połowa ankietowanych wskazała, że w ich miejscu pracy występują czynniki, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne, z czego 66,9% wskazało na występowanie więcej niż jednego czynnika. Najczęściej wskazywane czynniki:

 • męcząca (niewygodna, wymuszona) pozycja ciała lub pozycja sprawiająca ból (32,4% pracowników);
 • powtarzalne ruchy dłoni lub ramion (24,5%);
 • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężkich ładunków (21,2%);
 • czynności wymagające dużej koncentracji wzroku (20,4%);
 • hałas (15,7%);

Najwięcej ankietowanych, wskazujących występowanie przynajmniej jednego niekorzystnego czynnika w miejscu pracy odnotowano w sekcjach:

 • górnictwo i wydobywanie (81,9% pracujących);
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (80,4%);
 • budownictwo (78,8%).

44,8% ankietowanych wskazało, że w ich miejscach pracy występują czynniki mogące niekorzystnie wpływać na dobrostan psychiczny (z czego 66,5% wskazało na więcej niż jeden czynnik).

 Najczęściej występującymi czynnikami niekorzystnymi są:

 • duża presja czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy (24,2%);

na to zjawisko szczególnie były narażone osoby z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (33,2%) oraz informacja i komunikacja (32,9%);

 • kontakt z trudnymi klientami, pacjentami, uczniami (20,9%);

ten czynnik najczęściej wskazywali pracujących w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna (48,4%);

 • niepewność zatrudnienia (11,4%);

ten czynnik najczęściej wskazywali pracujący w sekcji gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz wytwarzające produkty na własne potrzeby (30%) oraz w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (25,6%).

Wypadki przy pracy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wypadkowi uległo 199 tys.osób – 1,2% pracowników, z czego 8,5% zgłosiło dwa lub więcej wypadków.

Najczęściej ofiarami wypadków są mężczyźni (72,9%), w miastach stanowili oni 63,8% poszkodowanych, a na terenach wiejskich 81,9%. Mimo tego więcej osób poszkodowanych mieszkało w miastach niż na wsiach (stosunek 52,8% do 47,2%).

 Najwięcej poszkodowanych odnotowano w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie:

 • przetwórstwa przemysłowego (34,7%);
 • budownictwa (13,1%);
 • handlu; naprawy pojazdów samochodowych (12,1%);
 • rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (11,1%).

Najliczniejszą grupę poszkodowanych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (stanowiący 29,1% wszystkich poszkodowanych) oraz w wieku 35-44 lata (25,6%).

Problemy zdrowotne związane z pracą odczuwane w ciągu ostatnich 12 miesięcy

W badaniu uwzględniono dolegliwości zdrowotne spowodowane lub pogłębione przez obecną lub dawną pracę, które zostały zgłoszone przez respondentów.

Występowanie dolegliwości zdrowotnych związanych z pracą odczuwanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wskazało 38,4% ankietowanych z czego 49,6% zgłosiło występowanie więcej niż jednego problemu zdrowotnego.

Najczęściej odczuwanymi dolegliwościami zdrowotnymi związanymi z pracą były:

 • problemy w obrębie pleców (21,2%);
 • problemy w obrębie szyi, barku lub ręki (13,9%);
 • problemy w obrębie bioder, kolan, nóg lub stóp (12,8%).

Najczęściej dolegliwości zdrowotne związane z pracą zgłaszane były przez pracujących w sekcji:

 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (46,2%);
 • górnictwo i wydobywanie (42,1%);
 • transport i gospodarka magazynowa (41,9%).

Więcej informacji na temat ww. badania znajduje się w raporcie GUS 

Źródło:

stat.gov.pl

Skomentuj