Wypadki przy pracy w 2017 r. – dane wstępne

Wypadki przy pracy w 2017 r. – dane wstępne

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane wstępne dotyczące wypadków przy pracy w 2017 r. Niestety liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wzrosła o 12,6% w stosunku do roku 2016 r.

Jak wynika z najnowszych danych GUS w 2107 r. liczba poszkodowanych ogółem wyniosła 88330 osób i była większa o 0,5% niż w 2016 r. Zmalała natomiast liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących – tzw. wskaźnik wypadkowości. Zmniejszył się on z 7,07 w 2016 r. do 6,84 w 2017 r.

Pomimo, że wskaźnik wypadkowości zmniejszył się to niepokojący jest fakt, że zwiększyła się liczba wypadków ze skutkiem:

 • lekkim – 87400 osób, o 0,2% więcej niż w 2016 r.,
 • ciężkim – 661 osób, o 42,5% więcej niż w 2016 r.,
 • śmiertelnym – 269 osób, o 12,6% więcej niż w 2016 r.

Branże o największej liczbie poszkodowanych

Tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, branżą najbardziej wypadkową, w której liczba poszkodowanych osób przekracza 29 tys. jest przetwórstwo przemysłowe - 29057 osób, w tym:

 • 43 – w wypadkach śmiertelnych,
 • 349 – w wypadkach ciężkich,
 • 28665 – w wypadkach lekkich.

W 2016 r. liczba poszkodowanych w tej branży była niższa i wynosiła 28921.

Drugie miejsce w statystykach wypadkowych zajmuje handel; naprawa pojazdów samochodowych – 11816 osób poszkodowanych, w tym:

 • 27 – w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym,
 • 35 – w wypadkach ze skutkiem ciężkim,
 • 11754 – w wypadkach ze skutkiem lekkim.

Trzecie miejsce najbardziej wypadkowych branż, w dalszym ciągu zajmuje opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 9337 osób poszkodowanych. Na kolejnych pozycjach znalazły się transport i gospodarka magazynowa – 6949 poszkodowanych oraz budownictwo – 5390 poszkodowanych.

Branże o największej liczbie poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym

Najtragiczniejsze w skutkach wypadki przy pracy w 2017 r. podobnie jak w roku 2016 r. miały miejsce w:

 • budownictwie – 58 ofiar śmiertelnych,
 • transporcie i gospodarce magazynowej – 56 ofiar śmiertelnych,
 • przetwórstwie przemysłowym – 43 ofiary śmiertelne.

Skomentuj