Wypadki przy pracy w 2017 r. – dane wstępne

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane wstępne dotyczące wypadków przy pracy w 2017 r. Niestety liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wzrosła o 12,6% w stosunku do roku 2016 r.

Jak wynika z najnowszych danych GUS w 2107 r. liczba poszkodowanych ogółem wyniosła 88330 osób i była większa o 0,5% niż w 2016 r. Zmalała natomiast liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących – tzw. wskaźnik wypadkowości. Zmniejszył się on z 7,07 w 2016 r. do 6,84 w 2017 r.

Pomimo, że wskaźnik wypadkowości zmniejszył się to niepokojący jest fakt, że zwiększyła się liczba wypadków ze skutkiem:

 • lekkim – 87400 osób, o 0,2% więcej niż w 2016 r.,
 • ciężkim – 661 osób, o 42,5% więcej niż w 2016 r.,
 • śmiertelnym – 269 osób, o 12,6% więcej niż w 2016 r.

Branże o największej liczbie poszkodowanych

Tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, branżą najbardziej wypadkową, w której liczba poszkodowanych osób przekracza 29 tys. jest przetwórstwo przemysłowe – 29057 osób, w tym:

 • 43 – w wypadkach śmiertelnych,
 • 349 – w wypadkach ciężkich,
 • 28665 – w wypadkach lekkich.

W 2016 r. liczba poszkodowanych w tej branży była niższa i wynosiła 28921.

Drugie miejsce w statystykach wypadkowych zajmuje handel; naprawa pojazdów samochodowych – 11816 osób poszkodowanych, w tym:

 • 27 – w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym,
 • 35 – w wypadkach ze skutkiem ciężkim,
 • 11754 – w wypadkach ze skutkiem lekkim.

Trzecie miejsce najbardziej wypadkowych branż, w dalszym ciągu zajmuje opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 9337 osób poszkodowanych. Na kolejnych pozycjach znalazły się transport i gospodarka magazynowa – 6949 poszkodowanych oraz budownictwo – 5390 poszkodowanych.

Branże o największej liczbie poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym

Najtragiczniejsze w skutkach wypadki przy pracy w 2017 r. podobnie jak w roku 2016 r. miały miejsce w:

 • budownictwie – 58 ofiar śmiertelnych,
 • transporcie i gospodarce magazynowej – 56 ofiar śmiertelnych,
 • przetwórstwie przemysłowym – 43 ofiary śmiertelne.

Przyczyny wypadków przy pracy dalej takie same

Aż 60,5% wszystkich przyczyn wypadków przy pracy w 2107 r. stanowiło niewłaściwe zachowanie się pracownika. Do pozostałych przyczyn należały:

 • niewłaściwy stan czynnika materialnego – 8,3%,
 • brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym – 7,3%,
 • niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika – 6,6%,
 • niewłaściwa organizacja stanowiska pracy – 5,4%,
 • inne przyczyny – 4,7%
 • niewłaściwa organizacja pracy – 4,3%,
 • nieużywanie sprzętu ochronnego –  1,5%,
 • niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika – 1,4%.

Natomiast najwięcej wypadków przy pracy wydarzyło się podczas:

 • poruszania się – 36,2%,
 • operowania przedmiotami – 17%,
 • transportu ręcznego – 14,9%,
 • pracy z narzędziami ręcznymi – 12,6 %,
 • obsługiwania maszyn – 9,4%,
 • kierowania, jazdy środkami transportu – 6,8%,
 • obecności – 2,7% .

Zatem ponad połowa (53,2%) czynności wykonywanych w chwili wypadku związana była z poruszaniem się i operowaniem przedmiotami.

Podsumowując powyższe statystyki najbardziej niepokojący jest wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych o 12,6%, a także wzrost liczy osób, które ucierpiały w wypadkach ciężkich aż o 42,5% w stosunku do roku 2016.

Można zatem stwierdzić, że w kwestii wypadków przy pracy niewiele zmienia się na lepsze, a  jest nawet gorzej. Liczby mówią same za siebie, w 2017 r. nastąpił wzrost liczby wypadków najtragiczniejszych w skutkach. Natomiast co roku, te same branże znajdują się w czołówce najbardziej wypadkowych oraz tych, w których ofiar śmiertelnych jest najwięcej. W dalszym ciągu to pracownik, człowiek stanowi słaby punkt i najczęściej przyczynia się do wypadków przy pracy.

Jak temu zapobiec?

Przede wszystkim pracodawca powinien skupić się na zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez:

 • bezpośredni nadzór,
 • opracowanie odpowiedniego sytemu zarządzania,
 • działalność służb bhp,
 • kontrole warunków pracy,
 • szkolenia w zakresie bhp,
 • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zakładzie pracy,
 • stosowanie sprzętu ochronnego,
 • opracowanie regulaminu pracy wraz z zasadami i przepisami bhp.

Do obowiązków pracodawcy należy także prowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowanie działań zapobiegawczych. Biorąc pod uwagę przyczyny wypadków przy pracy ważne w ich zapobieganiu jest przede wszystkim szkolenie i informowanie pracowników o zagrożeniach na ich stanowiskach pracy.

Prowadzenie konsultacji z pracownikami jest także nieodzownym elementem skutecznego zarządzania. Wykorzystywanie wiedzy pracowników ułatwia prawidłową identyfikację zagrożeń.

Pracodawca powinien mieć na uwadze, że każdy wypadek przy pracy to również koszty związane z:

 • wypłatą zasiłków chorobowych,
 • wcześniejszym przejściem na emeryturę pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy,
 • zapewnieniem zastępstwa na czas nieobecności poszkodowanego w pracy lub przekwalifikowaniem dotychczasowych pracowników,
 • przerwami w produkcji,
 • uszkodzeniem maszyn,
 • usunięciem skutków wypadków; koszty związane z procedurą powypadkową,
 • wzrostem składki ubezpieczeniowej.

Dlatego warto zainwestować czas i pieniądze w odpowiednie szkolenia i kwalifikacje dla pracowników, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia liczy wypadków przy pracy.

Źródło:

 1. www.gus.gov.pl

Skomentuj