Wypadki przy pracy w I kwartale 2017 roku

Najnowsze dane GUS dotyczące wypadków przy pracy w I kwartale 2017 roku wskazują, że ogólna liczba tego rodzaju zdarzeń zmalała o 0,5% w porównaniu do I kwartału 2016 r.

W I kwartale 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 16807 osób, natomiast w I kwartale 2016 r. osób poszkodowanych w wypadkach było 16887.

Pomimo mniejszej liczby poszkodowanych w wypadkach w bieżącym roku, niepokojący jest fakt, że w porównaniu z I kw. 2016 r. odnotowano więcej osób, które uległy wypadkom śmiertelnym, aż o 30% oraz wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała – 17%.

Skomentuj