Wypadki przy pracy w trzech kwartałach 2017 r.

Wypadki przy pracy w trzech kwartałach 2017 r.

W trzech pierwszych kwartałach tego roku wypadkom przy pracy uległo ponad 56 tys. osób; to o 0,7 proc. więcej niż w tym samym okresie ub. r. - poinformował w czwartek GUS.

W wypadkach przy pracy do października 2017 r. zginęło 148 osób.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do największej liczby wypadków śmiertelnych doszło w transporcie i budownictwie. Na pierwszym miejscu są województwa: mazowieckie, wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie. Najczęstszą przyczyną wypadków było - jak podano w raporcie - nieprawidłowe zachowanie się pracownika.

Jak podał GUS, w trzech pierwszych kwartałach 2017 roku w wypadkach przy pracy zginęło 148 osób (wzrost o 12 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego); 362 osoby odniosły ciężkie obrażenia ciała (wzrost o 17,9 proc.), zaś obrażenia 55 630 osób określono jako lekkie (wzrost 0,6 proc.).

Z raportu wynika, że najwięcej, bo prawie 18 tys. wypadków odnotowano w przetwórstwie przemysłowym. W wypadkach związanych z przemysłem zginęło 25 osób, zaś ciężkie obrażenia odniosły 184 osoby. Druga pod względem ogólnej liczby wypadków jest sekcja handlu i napraw pojazdów samochodowych, gdzie obrażenia odniosło ponad 7,5 tys. pracowników, 18 poszkodowanych zginęło, 14 osób odniosło obrażenia ciężkie.

Znaczną część wypadków odnotowano w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej - ogółem ponad 6,1 tys. wypadków, z czego 2 były śmiertelne.

Najwięcej wypadków śmiertelnych było w transporcie i budownictwie. W transporcie z ogólnej liczby ponad 4,5 tys. wypadków 32 były wypadkami śmiertelnymi. W budownictwie doszło do 3,4 tys. wypadków, zginęło 31 osób.

Według raportu GUS główną przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,7 proc. wypadków). Urazy najczęściej dotyczyły kończyn górnych (43,4 proc.) oraz dolnych (34,6 proc.).

Najwięcej wypadków ogółem miało miejsce w województwach: śląskim (ponad 8 tys.), wielkopolskim (6,8 tys.) oraz mazowieckim (6,6 tys.). Najwięcej wypadków śmiertelnych odnotowano w województwach: mazowieckim (24), wielkopolskim (19) śląskim (16) i dolnośląskim (16).

GUS podał także dane dotyczące liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1 tys. pracujących. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 roku wskaźnik ten dla całego kraju wyniósł 4,37. W podziale na województwa najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach: dolnośląskim (5,87) i warmińsko-mazurskim (5,37). Najniższy w województwach: mazowieckim (2,95) i małopolskim (3,28).

Skomentuj