Wysoki poziom BHP opłaca się przedsiębiorstwom

W czasach trudnych gospodarczo warto pamiętać, że niedostateczne bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy kosztują. Co więcej, zarządzanie BHP w przedsiębiorstwach pozwala zwiększyć ich wydajność i rentowność.

Na zaniedbaniach w obszarze BHP tracą wszyscy – od pracowników po krajowe systemy ochrony zdrowia. Oznacza to jednak, że również wszyscy mogą skorzystać na lepszej polityce i praktykach.

Kraje o niskich standardach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zużywają cenne zasoby na leczenie urazów i chorób, których można było uniknąć. Wdrożenie solidnej strategii krajowej może przynieść wiele korzyści, do których należą:

 • zwiększenie wydajności dzięki zmniejszeniu poziomu absencji w wyniku choroby
 • zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej
 • utrzymanie aktywności zawodowej osób starszych
 • stymulowanie rozwoju efektywniejszych metod pracy i technologii
 • zmniejszenie liczby osób, które są zmuszone częściowo zrezygnować z pracy, by zaopiekować się członkiem rodziny

Koszty urazów, chorób i zgonów związanych z pracą

Jakie są konsekwencje właściwego i niewłaściwego zarządzania BHP dla gospodarki? Decydenci, naukowcy i pośrednicy muszą je sobie w pełni uświadomić, choć wymaga to dostępu do wysokiej jakości danych. W odpowiedzi na tę potrzebę, EU-OSHA realizuje dwustopniowy projekt „Koszty i korzyści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy”, którego celem jest opracowanie modelu kalkulacji ekonomicznej w celu wiarygodnego oszacowania kosztów.

Faza 1: badanie na wielką skalę, służące identyfikacji i ocenie dostępnych danych z poszczególnych państw członkowskich, które mogą być wykorzystane do opracowania modelu kalkulacji kosztów.

Produkt: ogólne sprawozdanie na temat dostępności i jakości danych (2017).

Faza 2a: opracowanie modelu szacunkowej kalkulacji kosztów w oparciu o dostępne, międzynarodowe źródła danych (we współpracy z MOP, Finlandią i Singapurem).

Produkt: sprawozdanie na temat opracowania modelu szacunkowego (2017).

Faza 2b: opracowanie zaawansowanego modelu kalkulacji kosztów gospodarczych na podstawie krajowych źródeł danych.

Produkt: sprawozdanie na temat opracowania zaawansowanego modelu (2018).

Projekt obejmuje również seminarium dla zainteresowanych stron służące omówieniu implikacji modelu dla polityki i praktyk w zakresie BHP w 2018 r., a także rozpowszechnianie informacji i ocenę zaplanowaną na 2019 r. Narzędzie do wizualizacji danych i infografiki również ułatwią dostęp i ocenę danych.

Korzyści dla przedsiębiorstw

Niewłaściwe bezpieczeństwo i higiena pracy narażają przedsiębiorstwa na koszty, natomiast wysoki poziom BHP się opłaca. Przedsiębiorstwa przestrzegające wyższych norm bezpieczeństwa i higieny pracy osiągają lepsze wyniki i mają stabilniejszą pozycję.

Z badań wynika, że każde euro zainwestowane w BHP zwraca się w postaci 2,2 euro  , a stosunek kosztów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy do jego korzyści wypada pozytywnie.

Gospodarcze korzyści płynące z wysokiego poziomu BHP dla przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, są znaczące. Przykładowo wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • poprawia wydajność pracowników
 • ogranicza poziom absencji
 • zmniejsza poziom wypłacanych odszkodowań
 • pozwala zapewnić zgodność z wymogami kontrahentów z sektora publicznego i prywatnego

Zachęty ekonomiczne

W całej Europie wprowadzono programy finansowego premiowania przedsiębiorstw zapewniających zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Programy te obejmują:

 • obniżenie składek ubezpieczeniowych
 • ulgi podatkowe
 • dopłaty i dotacje z budżetu państwa

Przykładem może być niemiecki sektor rzeźnictwa. Przedsiębiorstwa uczestniczące w programie mogły liczyć na obniżenie składki, pod warunkiem że propagowały bezpieczeństwo, na przykład przez zakup bezpiecznych noży lub szkolenia z bezpieczeństwa dla pracowników.

Wśród korzyści programu należy wymienić:

 • obniżenie o 1000 liczby zgłaszanych wypadków w niemieckim sektorze rzeźnictwa
 • prognozowane zmniejszenie kosztów o 40 milionów euro w ciągu sześciu lat
 • oszczędności rzędu 4,81 euro na każde zainwestowane euro

Z perspektywy ubezpieczycieli oferowanie takich programów może przyczynić się do obniżenia liczby, wysokości i kosztów roszczeń.

Źródło: www.osha.europa.eu

Skomentuj